۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

سخنی با آقای دوشوکی

میخواستم سکوت کنم و چیزی نگویم ، ولی هنگامیکه به سایتهای خبری مراجعه میکنم و چهره نورانی و با ایمان آن دو جوان استشهادی که دهها مزدور رژیم را در چابهار هلاک رسانیدند ، و در طرف دیگر چهره ی منحوس دوشوکی با اون شکم گنده اش را می بینم ، قلمم طاقت استاپ نداشت ،هی فریاد میزد بنویس ، بنویس
آری میخواهم سخنی با دوشوکی داشته باشم ، اون دوشوکی که بعد از عملیات استشهادیون چابهار ، مبارزین را تنفید کرد و ادعای کرد که در شهر من چابهار عملیات چرا انجام داده ام
میخواهم اول جواب این را بدهم ، که آقای دوشوکی چابهار اکنون شهر شما نیست ، شهر شما لندن ، سوئد و ... است ، به چه جراتی ادعا میکنید که چابهار شهر شماست ، در حالیکه هیچ نشانی از چابهاری ها ندارید
آقای دوشوکی شما مدتها که به کشور بیگانگان فراری شده اید ، شما از دیگران امن گرفته اید
بیا از چابهار برایت بگویم ، آن چابهاری که الان مکان اجنبی هاست ، بلوچ در این شهر بیگانه است ، آخوندها صاحب غرفه هستند و بلوچ آبدارچی است ، بر بلوچ ظلم میشود کسی جوابگوی نیست
آن دو جوان به خاطر من و تو بمب بر بدن بستند و جان خود را دادند تا اشغالگران را از شهرت بیرون کنند
آیا حق این دو جوان این بود که به آنها تروریست بگویید ،
دوما : آقای دوشوکی شما هی اعلانیه و اطلاعیه میدهید ، به دفاع از مزدوران رژیم می پردازید ، و از بلوچها دفاع نمی کنید
چرا ؟
امروز چهار جوان و یا روزانه دهها جوان را اعدام میکنند ، چرا قلمت برای دفاع از ملت بلوچ خشک است ، آیا این دواتهایی را که بر علیه ملت بلوچ مینویسید از رژیم میگیرید یا از دشمنان ملت بلوچ
دوشوکی شنیده ام به خاطر رضایت شاهزاده های پهلوی این کار را میکنید ، شنیده ام شما پولهای از این ولیعهدها میگیرید ، شنیده ام شما غلام این شاهزادگان هستید
دوشوکی اگر خرچی ندارید به من بگو از اون پول کارگری ام برایت بفرستم ولی شما را خدای از اونها نگیر تا شرمنده بشی و این ملت را بفروشی
چرا آخه چرا
دوشوکی ، غیرت بلوچی ات کجا شد ، گر چه لباست عوض شده ، زبانت لال شده ، فراموش کرده اید که پوست و خونت متعلق ب کجاست ؟
دوشوکی آیا خون جنایتکاران خامنه ای رنگین تر از جوانان ملت بلوچ است که روزانه اعدام میشوند ، وقتی جنایتکاری توسط مبارزین هلاک میشود و یا دستگیر میشود شما به دفاع از آن اعلانیه میدهید ولی مدعی دفاع از حقوق بلوچ و بلوچستان هستید اما زمانیکه جوانان بلوچ پای دار میروند ، صدای شما در حلقوم تان خفه است.
دوشوکی آیا شما از سایر سیاستمداران ملت بلوچ بهترید که آنها به دفاع از مبارزین می پردازند و یا اگر دفاع نمی کنند سکوت کرده اند ، ولی شما را چه نیرویی متحرک میکند که جرات بکنید به خون شهدای ملت بلوچ نمک بپاشی !
دوشوکی میخواهم از این به بعد به شما لقب پهلوی دهم زیرا دیگر از بلوچی شما نام و نشانی نیست .
دوشوکی آِیا میدانید در سرزمین بلوچستان مردمان دیار آنان را میشناسند که برای این سرزمین خون میدهند ، آنان را که ارمغانی برای مردمان این دیار آورده اند ، نامشان در دفتر خاطرات آنان جای میگیرد که مردانه برای دفاع از حقوق همنوعان خود پرداخته اند.
دوشوکی امیدوارم که متوجه های خطاهای خودت شده باشید ، و آن انتظاری که مردم غیور بلوچستان از شما دارند جامه ی عمل بپوشانید.
ناکو وشدل

۱۲ نظر:

ناشناس گفت...

باسلام و ارزوي سلامتي و پيروزي براي شما عزيزان من مطلبي براي شما فرستادم كه اميدوارم بعد از اصلاح گراماتيك ان در صورت صلاحديد ان را در سايت خود چاپ كنيد٠شاد و سالم و پاينده و پيروز باشيد٠ساسان از سويد

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت.


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان

بلـــوچ

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت.


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان

بلـــوچ

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت.


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان

بلـــوچ

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت.


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان

بلـــوچ

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت.


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان

بلـــوچ

بلوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت (1).


جنـگ نابرابر و تحميلی سی سالـه حکومت رافضی ها همچنان در سرزمين ملت بلوچ ادامـه دارد. تعداد شهدای بلوچستان که در دوران زمامداری خمينی مردار و خامنه ای دجال به خاک و خون کشيده شده اند بيشمار است. هچ آماری از قربانيان بلوچ در دست نيست. هر جنايتکار و ناکسی از اوباشان زابلی گرفته تا لاتهای صادراتی از تهران و اصفهان، از هزاره های خونخوار گرفته تا حزب الشيطانيهای لبنانی، از پاسداران جانی گرفته تا بسيجيهای عقده ای خون بلوچ را بر زمين ريخته اند. همگی با ناجوانمردی خاص اشغالگران کمر به نابودی ملت ستمديده ما بسته اند.
حاکميت جور و جهل رافضيها می خواهد کاری کند که نه انوشيروان ظالم و نه صفويهای سفاک توانستند انجام دهند. انوشيروان دستور داد تا از طفل گهواره ای گرفته تا بزرگسالان بلوچ را از دم تيغ بگذرانند. تا جائيکه فردوسی هم مطمئن شد که هيچ بلوچی بر روی زمين نماند!
امـا دليرمردان بلوچستان همانند شهيد عبدالمالک ريگی، شهيد عبدالغفورريگی، شهيد عبدالواحد شستونی، شهيد ملازهی، شهيد محمد ريگی ، شهد عبدالباسط ريگی، شهيد محمد ريگی شهيد سيف الرحمن چهباری، شهيد حسان خاشی فداکاران کم نظير تاريخ بلوچستان آوازه سربلندی و صدای حق طلبی بلوچ را طنين افکن کرده اند.
...........

بلوچ

بلـــوچ گفت...

عملـيات افتخار آفريـن چهبــار تبلــور خشـــم بلــوچ اســت (2).

عمليات موفقيت آميز چهبار که برای دفاع از بلوچ و بلوچستان قهرمانانه به انجام رسيد تبلور خشم مردم بلوچ را نشان می دهد خشمـی که ثمره جنايات اشغالگران وحکام سفاک رافضی است. هم اکنون جونان غيور بلوچستان بر خود فرض می دانند تا دفاع از موجوديت ملی و مذهبی، حمايت از مردم بيدفاع بلوچستان، دفاع از سرزمين اجدادی و حق طلبی را بر زندگی خفت بار ترجيح دهند.
جوانان بلوچ به حدی از آگاهی و ايثار رسيده اند که جان بر کف به صفوف دشمنان و اشغالگران می تازند تا آنان را به سزای اعمالشان برسانند. با صدای رسا به خامنه ای شيره ای و جلادان محلی وی می گويند که بلوچ همچنان زنده است و خواستار حقوق از دست رفته اش هست. بلوچ می خواهد با سربلندی در سرزمين اجدادی خود زندگی کند و بيگانگان را جايی در بلوچستان نيست.

درودهای بيکران به روان پاک شهدای راه آزادی بلوچستـان


بلـــوچ

رفیق شما:پژواگ گفت...

رفیق گرامی بادرودبه شما
درموردمبارزان بلوچستان،غیرازاین آقای دوشکی وسه شکی وچندشکی دیگر،هم هستندکه اززوربیکاری،هرمزخرفاتی رابرای خودشان می بافند.یک عده مغزآخوندخورده،که کِشِ تنبان سیاسی،عقیدتی یشان به وجودآخوندهابنداست.یعنی اگرآخوندهاازبین بوندبلافاصله کِش وبندتنبان اینهاهم پاره می شود
حالاشمارفیق گرامی:زیادی نسبت به اینجورافراد،حساست نشان ندهید،فقط باامیدبه آینده شهدآن روزهائی باش وببین که اینگونه افراد،با.....برهنه سیاسی،چه حال وروزی خواهندداشت.
جهت اطلاع شمایکی ازاین دوشکی های چندشکی همین مزدوراست که اگراینطوری ننویسداززورگرسنگی وقطع جیره توسط اربابان آخودیاش،خواهدمُرد.
بادرودبه شما
رفیق شما:پژواگ:مسئول بخش تبلیغاتی سچفخا
به این مزدوربیسوادهم یک پاسخ کوتاه اماجانانه بدهید

پژواگ:مسئول بخش تبلیغاتی سچفخا گفت...

بیشک قربانی شدن نزدیک به چهل نفر و زخمی شدن تعداد بیشتری در جریان جنایت هولناک تروریستی هفته گذشته در چابهار توسط گانگسترهای اسلامی، قومی "جندالله بلوچ" تکان دهنده بود

......
این را بخشا حاکمیت سیاه بیش از سه دهه جمهوری اسلامی و مهمتر ماهیت زشت و ضد انسانی اسلام و مذهب و تضاد آن با استانداردهای زندگی نرمال و انسانی در دنیای امروز ممکن کرده است. تروریسم سیاه جندالله وسلفی ها انزجار عمومی را برانگیخته و داعیه های "حق طلبی" آنها بیشتر رسوا شده است.

تروریسم، فدرالیسم و سناریوی سیاه
http://www.azadi-b.com/2009/12/post_3.html

http://www.azadi-b.com/
______________________________

رفیق شما:پژواگ:مسئول بخش تبلیغاتی سچفخا
به این مزدوربیسوادهم یک پاسخ کوتاه اماجانانه بدهید

ناشناس گفت...

لطفا برای بیطرفی و اجرای عدالت. لینک ویدئویی مصاحبه آقای دوشوکی را هم در سایت خود بگزارید. این لینک در سایت بلوچستان راجی زرمبش موجود است: http://www.youtube.com/watch?v=4hqbGhpw3zQ

ناشناس گفت...

سلام! فتوا! پہ تمامین بلوچان ،بلوچستان صرف بلوچانے گنت،اگہ ڈّنی گجر یا کے پنجاپی اودائنت و یا کے دیم دیگ بوتگ و یا کشگ بوتگ،گڈا پہ پنڈلے مکسدے اودائنت کے سرکارے حزمتا کنت و اے شی معنا اشنت کے بلوچستانے اصلی جاورا بدلیننت،پہ اے ھاترا ھچ گیر ڈنّی مان بلوچستانا بیگناہ نہ انت و آوان وتی جان بہ سرکارا بھا کرتگ،وبلوچ آوانے زندہ یا مرکے زمہدار نہ انت پرچا کے ھر وھدہ گوشگ بوتگنت بلوچستان یلہ دئیت و در کپئت اگہ نہ گڈا شما وت لوٹئت کے مردار بئیت، بلوچستانے سرمچاران ھژیارتر بئیت وتارا زندگ سرکارے مردمانے دستا مدئیت چیاکے رند چا عذاب دیگا پدا ھم موت دیما انت ، آجوج ـ ماجوج بلوچ