۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

اطلاعيه جنبش مقاومت پيرامون فتنه انگيزيهاي رژيم جهل و جور در تايباد خراسان

اطلاعيه جنبش مقاومت پيرامون فتنه انگيزيهاي رژيم جهل و جور در تايباد خراسان
بسم الله الرحمن الرحيم
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله ) فتنه انگيزيها و تجاوزات رژيم جهل و جور ولايت سفيه را عليه مردم اهلسنت تايباد خراسان به شدت محكوم نموده و حمايت و پشتيباني كامل خود را از علماي اهلسنت تايباد و از مردم مسلمان اين خطه اعلام مي نمايد.
همچنين جنبش مقاومت خطاب به جوانان غيور خراسان زمين از آنان مي خواهد كه به صفوف مبارزان جنبش پيوسته و جنبش آمادگي كامل خود را براي آموزش جوانان اهلسنت ايران اعلام مي نمايد و همچنين در تمامي نقاط ايران جواناني را كه بخواهند عليه رژيم قيام نمايند از نظر نظامي و لجيستيكي حمايت و پشتيباني مي كند.
حقيقتا خراسان زجر ديده است و مردمش ستمديده و مظلومند كه شاهد زوال خود درسرزمين خود هستند و اگر قيام نكنند و همچنان به خواب غفلت ادامه دهند خيلي زودتر زوال و نابودي دين و مذهب خود را خواهند ديد و تنها راهي كه مي تواند حافظ فرهنگ و دين مردمان اين سرزمين و ديگر سرزمينها باشد جهاد و قتال با دشمنان متجاوز و ظالم و ستمگر مي باشد.
جنبش مقاومت خود را جزئي از جامعه اهلسنت ايران مي داند و باري ديگر حمايت كامل خود را از مردم مظلوم و ستمديده اهلسنت خراسان اعلام مي دارد و به تعدي ها و تجاوزهاي رژيم جنايت پيشه ولايت سفيه پاسخ خواهد داد و به رژيم هشدار مي دهد كه دست از ظلم و جنايت و تعرض به مذهب مردم بردارد در غير اين صورت عملياتهاي جنبش اهداف نظام در خراسان را در بر خواهد گرفت.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

۱ نظر:

ناشناس گفت...

درود بر جتبش فعال ایران سنی ها در خراسان 3گانه زیادند به امید پیروزی در راه حق