۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

کلیساهای خانگی و مساجد دزدکی

اخیراً نوبت قلع و قمع مسیحیان تبشیری رسیده است. مجوز این کار را حضرت رهبر وقتی صادر کرد که در سفر قم راجع به گسترش کلیساهای خانگی هشدار داد.
من از دلایل اینکه چرا مسیحیان در تهران رو به کلیسا‏های خانگی آورده‏اند بی‏خبرم اما خبر دارم که سنی‏ها هم در تهران رو به مساجد دزدکی آورده‏اند. احتمالاٌ به عزیزان مسیحی هم اجازه احداث عبادتگاه نداده‏اند و مثل سنی‏ها به آنها هم گفته‏اند که اگر ریگی در کفش ندارید و قصدتان عبادت است چرا نمی‏آیید در صدها مسجد و تکیه و حوزه و حسینیه ما به امامت حاج آقاها عبادت نمی‏کنید. البته خودشان در استان سیستان بلوچستان که صدها عبادگاه وجود دارد ریگ‏های زیادی در کفش داشتند و در هر کوره ده چند مسجد ساختند و تعدادی آخوند را به کار گماشتند که علاوه بر عبادت، دخالت و فضولی‏ هم از وظایف حکومتی آنهاست.
مساجد دزدکی سنی‏ها را که در تهران بیابند آنان را مراکز وهابیت و تماس با کشورهای بیگانه واقدام علیه برابری و برادری مسلمانان قلمداد کرده تعداد زیادی را دربلوچستان اعدام می‏کنند. باید منتظر بود و دید با کلیساهای خانگی و هموطنان مسیحی چه می‏کنند.

هیچ نظری موجود نیست: