۱۳۸۹ دی ۲۳, پنجشنبه

چند خصوصیت از تونل کشف شده در زیر زمین مسجد مکی


ابتدای این تونل از زیر زمین بسیج مزدوران شروع میشود و انتهای این تونل در زیر زمین مسجد مکی است.
این تونل چاه فاضلاب بدون لوله می باشد.
تونل کشف شده را آخوندهای رژیم و زابلی های مزدور قبل از عملیات خاکروبی مسجد مکی جلوتر کشف کرده بودند
طرح این تونل از تهران توسط جلاد خامنه ای صادر شده است.
هدف این تونل نامعلوم است ؟
اگر این تونل کشف نشده میماند به زودی صدها تن از مردم اهل سنت با خان یکسان میشدند.
کسانیکه طرح این تونل را اطلاعات میدادند ، معاند نظام ، ضد انقلاب ، انگلیسی و اسراییلی هستند.
ناکو وشدل

۱ نظر:

بلوچ گفت...

خامنه ای جــلاد روسياهتر از جدش شاه اسماعيل صفوی شـد.

زابليهای افراطی و مرکز بسيج
رافضيهای تروريست در دزآپ (زاهدان) به دستور مستقيم خامنه ای سفيه زير مسجد مکی ، محل هزاران نمازگزار اهل تسنن اقدام به تونل زنی و کانال کشی کرده اند. اين واقعــه که در نوع خود بينظير است ابعاد گسترده و کينه توزانه جنگ جنون آميز مذهبی جاهلان حاکم را در بلوچستان نشان می دهد.
رسانه های رژيم طبق برنامه ای ديکته شده به اين عمل تروريستی کاملا بی توجه و بی اعتنا هستند. تونل جهالت و تروريسم زير مسجد مکی سند رسوايی رژيمی است که اعمال و افکار سرکردگانش از جنايتکاران صفوی سياه تر است.
با کشف و افشای تونل تروريستی زير مسجد مکـی دهها سؤال مطرح شده است که جواب آنها با شخص خامنه ای، شهرياری پست، احمدی نژاد کوته فکر و اطلاعات رافضيها ست.

خامنه ای شيره ای که نان بلوچ را خورد و خون ميزبان را بر سفره ريخت در پی آن است که مذهب مردم بلوچستان را با حربه های ناجوانمردانه از بين برده ،خرافه پرستی و باورهای کفرآميز رافضی را در بلوچستان ترويج دهد الحمدالله تابحال ناکام مانده است.

به کمک پروردگار بی همتا پروژه تونل کشی خامنه ای جاهل افشا شد و خواری نصيبش شد و شکست خورد.

آری خامنه ای روسياهتر از جدش شاه اسماعيل صفوی شـد.