۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

ممتاز قادری قاتل ایالت فرماندار پنجاب : گستاخ رسول صلی الله علیه و سلم را کشتم و ذره ای پشیمان نیستم و از رسول الله میخواهم مرا به غلامی خود قبول کند

تدابیر شدید امنیتی برای مراسم تدفین فرماندار پنجاب پاکستان

هیچ نظری موجود نیست: