۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

اگر خمینی جلاد, زنده بود…

این تصویر برای آگاهی جوانانی است که تاریخ 30 سال را بخاطر جو خفقان و سانسور شدید, امکان نداشتن, آنطوری که هست مطالعه کنند.
این تصویر از صفحه اول روزنامه اطلاعات پس از تظاهرات نیم میلیونی در روز 30 خرداد است.
رژیم علاوه بر اینکه تظاهرات مسالمت آمیز مردم را به تیربار بست و سیل خون جاری کرد, ازعصر همان روز کشتار وحشتناک جوانان دانش آموز و دانشجو را در اوین آغاز کرد, که تا به امروز ادامه دارد.
حتی اسامی اعدامی ها را نمیدانستد….

goldarreh

هیچ نظری موجود نیست: