۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

اهداف اشغالگر تغيير تعادل جمعيتي به نفع اشغالگران كفر صفت است

گزارش های رسيده از زاهدان وخصوصا منطقه شيرآباد نيروها ومزدوران زابلي رژيم كه چندي است به بهانه طرد مسلمانان مستقر در بلوچستان به خانه هاي مردم يورش ميبرند چند روزي است كه فشارها را بر مردم بيشتر كرده اند و به خانه هاي بلوچها هم حمله ميكنند، اهداف اشغالگر تغيير تعادل جمعيتي به نفع اشغالگران كفر صفت است، اما اسلام هيچوقت چنين چيزي را قبول نمي كند و جواب اشغالگران مزدور خامنه اي را با استشهادي ميدهند رژيم كه مزدوران كافرش از ترس استشهادي گور خود را از بلوچستان گم كرده اند اين كارها را ميكند كه جمعيت مسلمانان از كفار كمتر كند اما رژيم اخوندی كورخوانده جمعيتش را فقط با استشهادي كم ميكنيم و استشهادي فقط در بلوچستان نيست همانطور كه برادران مسلمان ما از دست شما اشغالگركه در هر كجا مزدورانتان به دنبال آنها هستند استشهادي هم به دنبال شما خواهد آمد وهيچ كس نمي تواند شما را نجات دهد وفكر نكنيد رهبران دروغگويتان ميتوانند براي شما كاري كنندقطعا بدانيد كه در آينده اي نزديك سران شما اخوندهای صیغه ای از اهداف استشهادي هستند.
خبر گزاری آهوران نیوز

هیچ نظری موجود نیست: