۱۳۸۹ بهمن ۲, شنبه

جنبش مقاومت جندالله باید صیغه خانه های سپاهیان و بسیجیان رژیم را در خراسان با جلیقه های استشهادی مورد هدف قرار دهد

جنبش مقاومت جندالله باید صیغه خانه های سپاهیان و بسیجیان رژیم را در خراسان با جلیقه های استشهادی مورد هدف قرار دهد
بار دیگر ظلم و ستم بر مردم اهل سنت خراسان زمین بیداد میکند ، جمکرانی ها همانند گرگ گرسنه ای به مردم این دیار حمله ور میشوند ، این جنایتکاران از مردم مظلوم خراسان چه میخواهند ، جرم مردم این دیار چیست ؟ جرم شان سنی بودن است ، جرم شان اینست که عبادتگاههای رژیم را سجده نمیکنند ، جرم شان اینست که اهل توحید هستند و ندای الا الله را سر میدهند ، جرم شان اینست که به قول شان چرا حرم امام رضا را طواف نمیکنند.

رژیم آخوندی به فرمان خامنه ای جنایتکار ، مسجد فیض را با خاک یکسان کرد ، دهها تن از علمای حق را شهید و اعدام کرد و صدها تن دیگر در سلولهای رژیم به سر میبرند.

اکنون طاقت دیدن امام جمعه ی حقگوی و زحمتکش را نداشت و یک فرد مزدور یا رمونتی را به امامت مسجد تابیاد آورد ، غافل از اینکه مردم اهل سنت خراسان - تایباد از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و پیامبر اکرم به امتش بزدلی نیاموخته است ، بلکه دلاوری و بهادری درس داده است.

آری مردم مبارز تایباد فرد مزدور و انتخابی رژیم را از منبر با مشت و لگد بر زمین ساقط کردند و حتی به بیرون از مسجد انداختند و در حالیکه نعره ی تکبیر الله اکبر میگفتند ، اطلاعاتی ها رژیم را کتک کاری و ادب کردند و دوربین هایی که رژیم از امریکا و اسراییل با قیمت های هنگفت خریداری کرده بود و در مسجد نصب کرده بود ، با عصا و چوب شکستند ، چند دستگاه خودرو از اطلاعاتی ها را به آتش زدندو

به دلاوریهای این خطه از ته دل مبارک و ماشاء الله میگویم و حقا لیاقت مدال قهرمانی و دلاوری را دارند.

گفته ها و شنیده ه حاکی از اینست مردم خراسان زمین در انتظار مردان مبارز جنبش مقاومت جندالله از کوهستانهای بلوچستان هستند ، و تصمیم گرفتند با گرمی از مبارزین ولهانه استقبال گرمی کنند و خواستار پایگاهی در کوهستانهای خراسان هستند ،

مردم این خطه از مبارزین خواسته اند که در قبال این جنایت ننگین رژیم ، واکنشی نشان دهند و با جلیقه های استشهادی صیغه خانه های سپاهی ها و بسیجی ها را مورد حمله قرار دهند.

مزدوران خامنه ای جنایتکار در خراسان باید در انتظار جلیقه های اتمی مبارزین باشند ، که به زودی همانند برقی مزدوران و آخوندهای رژیم را خواهد گرفت.

ناکو وشدل

هیچ نظری موجود نیست: