۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

اگر تو با ستم آخوندي عادت كردي دوست بلوچ تو نه عادت كرده و نه خواهد كرد لااقل كمكش نميكني بگذار كه خود او اختيار خود را داشته باشد و سرنوشت خود و ...

با درود و آرزوی سلامتي براي مبارزين بر عليه حكومت اخوندي پاسداري حاكم برايران٠
روزگاري يك هتل خوب با كليه وسايل رفاهي و تفريحي تبديل به زنداني وحشتناك همراه با شكنجه و كشتار ميشوند به همراه تمامي ساكنان ان زندان٠
برخي از زندانيان بيشتر وبرخي كمتر مورد تعرض زندانبانان قرار ميگيرند٠برخي از زندانيان بيشتر و برخي كمتر وبرخي اصلا در صدد رهايي و باز پس گيري اين هتل اقدام ميكنند٠ان افرادي كه بدتر مورد ستم قرار گرفته اند سعي ميكنند كه بقيه زندانيان را تشويق به شورش بكنند ولي ان زندانيان به تو سر خوردن عادت كرده و همين كه نفسي ميكشند و الا به كتك خوردن رضايت دارند٠
انگار به انها قبول شده كه نفس كشيدنشان و رو زمين خوابيدنشان و نان و ابگوشت بدون گوشت خوردنشان هم مديون زندانبانان هستند٠بالاخره ان زندانياني كه بيشتر مورد ستم هستند و بدترين اطاق اين زندان هم دارند پي ميبرند كه پشت ديوار سلول انان به بيرون زندان ختم ميشود و با كندن اين ديوار با دست و ناخن و دندان ميتوانند فرار كنند چون در زندان چكش و سوهان ممنوع است انان حاضرند براي رهايي حتي بتون را با ناخنهاي فرسوده خود سوراخ كنند٠
انان حتي به دگر زندانيان ميگويند با ما شويد و ازاد بشويد٠زندانيان ديگر به جاي همياري و همكاري با اين دوستان خود باد انتقاد را بر سر ميدهند كه اي بابا اين كار را نكنيد چرا كه با اينكار خود زندان را ناقص ميكنيدودر جواب اين سوال كه چه فرقي بين زندان ناقص و كامل وجود دارند ميگويند اين زندان زماني هتلي زيبا بود و با خراب كردن اين ديوار ان چهره دوست داشتني از بين ميرود
٠٠٠دوستان انسان بدنبال ازادي و رفاه است ايران ما اين زندان است من ميخواهم ازاد باشم نميخوام كه فرزندانم در اين زندان بدنيا بيايند و اسير وشكنجه شوند٠بسياري از دوستان هر حركتي كه دوستان بلوچ و كرد بكنند را مهر تجزييه طلبي ميزند اگر شما تماميت ايران را ميخواهيد بلند بشيد اگر تو با ستم اخوندي عادت كردي دوست بلوچ تو نه عادت كرده و نه خواهد كرد لاقل كمكش نميكني بگذار كه خود او اختيار خود را داشته باشد و سرنوشت خود و سرزمينش را معلوم كند٠
ادمي يك بار زنده است و وقت كم است ادمي بدنبال ازادي است به هر قيمتي مگر اينهمه كه ايران را ترك كرده و ميكنند نه اين است كه به بهاي ازادي تمامي اموال فاميل خانه و تاريخ خود را رها كه چند صباي ازاد زندگي كنند٠حتي هويت خود را از دست داده امده خارج به خاطر ازادي خود و فرزندانش٠به نظر بنده حال كه ما مردم ايران پشت يگديگر نيستيم و عده اي حاضر به مقاومت نيستند بگزاريم ان دوستاني كه حتي بوسيله جدايي از اين زندان از شر ستم اخوند پاسداري ازاد ميشوند كار خود را كرده و برايشان ارزوي موفقيت كنيم٠ايراني مقتدر داشتيم كورشي داشيم رستم و سهرابي داشتيم فقط داشتيم داشتيم حالا چه داريم٠
با تشكر و ارزوي سلامتي و پيروزي براي عزيزان٠
ساسان از سوئد

هیچ نظری موجود نیست: