۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

لذت به اتش کشیدن تصاویر ضحاک خامنه ای با جواب دندان شکن دولت افغانستان صد چندان شد

سید علی خامنه ای ضحاک زمان/ دیکتاتور ظالم ایران زمین هر روز منفور تر از گذشته نزد جهانیان/ هنوز چند روزی از تظاهرات و خشم ملت شریف افغان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در افغانستان سپری نشده که شاهد جواب دندان شکن و محکم دولت افغان به حکومت غاصب جمهوری اسلامی شوق و لذت این تظاهرات را صد چندان کرد.اری افغانستان ایران نیست ودولت افغانستان نیز دولت جنایت کار جمهوری اسلامی نیست. این پاسخ قاطع و دندان شکن سندی دیگر بر رسوایی روز افزون حکومت جهل و جور فساد خامنه ای شد. ملت افغان بیشتر از هر زمان در حال اثبات این مهم هستند که ازادی و زندگی با عزت حقشان است. ملت افغان همانند ملت ایران سالهاست که مورد ظلم و تجاوز جنایت افکار متحجرانه ی عده ای اندک واقع شدند. امروز مجالی که برای ملت افغان به وجود امده بهترین زمان است برای اثبات حقانیت . زمانی که تظاهرات مردم افغان را جلوی سفارت ایران تماشا میکردم لذت و شوقی غیر قابل وصف سراسر وجودم را فرا گرفت. وقتی تصاویر دروغگویان و ظالمان به اتش کشیده شد/ وقتی پلاکارد های حاوی شعار علیه خامنه ای و احمدی نژاد را به زبان فارسی دیدم تمام حسرت و امید ها و بغض و اشک و اه فرزندان ایران به یادم امد. بر لب بارها و بارها زمزمه کردم که در اینده که چندان دور نخواهد بود عظیم ترین و بزرگترین تظاهرات بر علیه حاکمان و ظالمان ایران زمین برپا خواهد شد.
ان روز خواهد امد.

هیچ نظری موجود نیست: