۱۳۸۹ دی ۲۲, چهارشنبه

چاههای فاضلاب بدون لوله !!!


نشر تصاویر تونلهای کشف شده در زیر زمین مسجد مکی ، در رسانه های خبری دنیا ، رژیم را بسیار نگران کرد و مجبور کرد که پیش علمای مسجد مکی رود و زاری کند که یک خبر نشر کنند که تونلهای کشف شده در زیر زمین مسجد مکی ، چاههای فاضلاب بوده اند نه کار اطلاعات رژیم.
آری سوالی که مخاطبان را در فکر فرو میبرد، که این چاههای فاضلاب بدون لوله ، در هیچ جای ایران و دنیا دیده نشده است که به تازگی چاه فاضلاب آن هم در چندین متر زیر زمین بدون لوله در زیر مسجد مکی دیده شود.
این یک کشف جدید در دنیاست باید در تاریخ ثبت شود!
مزدوران رژیم جوابگوی این سوال نخواهند بود و یقینا اطلاعات رژیم در فکر دروغ دیگری خواهد بود
که اینها ...........
پیروک میرحسین

۱ نظر:

عثمان بلوچ گفت...

به ما هم سر بزنيد
mbaloch2.blogspot.com