۱۳۸۹ بهمن ۵, سه‌شنبه

علل فتنه انگیزی در تایباد چیست؟

جمعی از نخبگان علمی و فرهنگی اهل سنت ایران
ویژۀ سنی نیوز: جمعی از نخبگان علمی و فرهنگی اهل سنت ایران با ارسال پیامی به ادارۀ سایت سنی نیوز علل فتنه انگیزی رژیم صفوی ایران در تایباد و دیگر مناطق اهل سنت ایران را بیان نموده اند که اینک متن این پیام خدمت برادران و خواهران گرامی تقدیم می گردد.
در حمايت از مردم غيور تايباد:
علل فتنه انگیزی در تایباد چیست؟
تاریخ ایران زمین بدون اهل سنت نه تنها ناقص که غیر قابل تصور است, عکس آنرا می توان تصور کرد چون که وجود شیعیان اثناعشری در تاریخ ایران یک پدیده نو ظهور است که آغاز تاریخ اسلام در ایران را بدون شیعه و تشیع می توان خواند و کامل و سالم خواند.
البته اگر بخواهیم تمام فراز و نشیب تاریخ اسلام در کشور عزیزمان را ملاحظه کنیم و علاوه بر سفیدی و رنگارنگی آن سیاهی و نکبت و ظلم و ستم و شرک و بدعت موجود در کشور را نیز بخوانیم و بفهمیم ناگزیر باید تاریخ شیعه اثناعشری را نیز به تاریخ ایران آزاد و آزاده و دارای اسلام خالص و عقیدة پاک اهل سنت اضافه کنیم.
شاید بعضی ها تعجب کنند که اهل سنت که همواره از وحدت و اتحاد و انسجام دینی و ملی و فرهنگی سخن می گویند چرا اینبار اینگونه شروع کردند! علت دارد:
علتش این است که می خواهیم بعضی متعصبان و افراطیان صفوی منش بدانند که ایران زمین تنها ارث پدری آنها نیست این کشور عزیز و رنگارنگ که از هر دین و مذهب و فرهنگ و قومیتی در آن گل و شگوفه وجود دارد در انحصار متعصبان جاهل و افراطیان خشونت طلب نیست این کشور با همین تنوع زیباست و هر روزی که دشمنانش بخواهند مذهب و نظام خاصی را بر آن مسلط کنند باید بدانند که خود شان محکوم به فنا و نابودی خواهند گردید.
تاریخ اهل سنت در ایران یعنی تاریخ اسلام و تاریخ اسلام در ایران یعنی عشق و صداقت و فرهنگ و دانش و بینش و انتخاب ملت ایران که با درک و پویایی کامل فهمیدند که در چه زمانی چه دین و فرهنگ و عقیده ای را انتخاب کنند.

هیچ نظری موجود نیست: