۱۳۸۹ بهمن ۸, جمعه

رژیم بداند که روزانه دهها عبدالمالک ها در بلوچستان بدنیا می آیند

رژیم آخوندی بالخصوص مزدوران زابلی اش بعد از اسارت رهبر جنبش مقاومت جندالله امیر عبدالمالک بلوچ ، جشن و پایکوبی برگزار کردند ، و نقل و شیرینی پخش کردند ، در خیابانها طبل ها و صرناها کوبیدند ، که جندالله تمام شده است ، دیگر میتواند با سکوت و آرامش به ظلم و ستم خود ادامه دهند.
اما که این خواب چند روزی بیش طول نکشید ، ناگهان چند روزی از اسارت رهبر جنبش مقاومت جندالله نگذشته بود ، عملیات استشهادی در زاهدان رخ داد و دو تن از جگر گوشه گان بلوچستان جان خود را فدای وطن و عقیده ی خویش نمودند ، دهها مزدور رژیم هلاک و سرنگون شدند ، شیرینی در کام زابلی ها تلخ شد ، پریشان و نگران شدند ، که چه شده است ! مگر عبدالمالک ها تمام نشده اند ، اینان چه کسانی اند
آری رژیم در این فکر بود که با از بین بردن رهبر جنبش امیر عبدالمالک بلوچ ، جهاد و مبارزه در بلوچستان تمام خواهد شد ، غافل از اینکه فکر و اندیشه ی امیر موجود است ، امیر گر چه رفت اما شاگردان او هستند ، و صدها شاگرد را تربیت اسلامی و عقیدتی داده است.
رژیم بداند که روزانه دهها عبدالمالک در بلوچستان بدنیا می آیند ، مادران با خوشی و امید فرزندانشان را با اسم عبدالمالک نامگذاری میکنند ، و در این طفلان شیرخوار اندیشه ی ایمانی و عقیدتی می نگارند.
ابوعبدالمالک میربلوچ

هیچ نظری موجود نیست: