۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

برای امام زمان سینه می زنند،اما به اسرائیل خدمت می کنند

به نقل از هاشمی رفسنجانی در تازه ترین مطلبی که به بهانه سخنرانی سال 48 وی منتشر شده ، برای نخستین بار به تبار یهودی کسانی کرد که در جمهوری اسلامی صاحب دولت و مقام شده اند اشاره شده است.با این مضمون:
یک خط انحرافی؛ بیشتر در پی تهییج مردم و استفاده ابزاری از احساسات مردم مسلمان نسبت به اهل بیت و حتی امام زمان است. كسی كه همزمان هم امام زمان می​گوید و هم كوروش كوروش می​كند هر دو را دروغ می​گوید!
اسرائیلی​ها می​خواهند با هر روش ممكن، حتی با استفاده از چهره های نفوذی ظاهر الصلاح، بازار اسلام ایرانی؛ اسلام عربی و اسلام آفریقایی راه بیاندازد!
باید مراقب نفوذ چهره های مشكوك مسلمان نمایی كه با پای برهنه به زیارت برخی اماكن مذهبی «خاص» (چاه جمکران که در دولت احمدی نژاد دو قلو شده) می روند، ولی در خفا با یهودی ها ارتباط دارند باشید. از صدر اسلام تاكنون همیشه بوده اند به ظاهر مسلمانان دو آتشه ای كه در واقع در خدمت اهداف ضد اسلامی یهود بوده​اند.
(حرف امروز، به بهانه سخنرانی سال 48 هاشمی و از زبان او مطرح شده است و این همان نکته ایست که دلیل انتشار آن سخنرانی در سال 48 است، در سال 1389 است!)

هیچ نظری موجود نیست: