۱۳۸۹ دی ۱۳, دوشنبه

خود احمدی نژاد را به مزایده بین المللی بگذارید ، شاید کسی او را بخرد و دل ملتی را شاد کند

پژوی 504 مدل 1977 احمدی نژاد به مزایده بین الملی گذاشته شده است. صرف نظر از این حرکت نمایشی که بر اساس نارسیسم ( خودشیفتگی ) آشکار احمدی نزاد و عوامفریبی یارانش انجام شده است و اینکه درهمان روز رونمایی سایت مربوطه هم خبر از پیشنهاد یک میلیون دلاری یک عرب برای خرید این ماشین داده شده که البته نباید نقش پولهای آنچنانی باند خیابان فاطمی را در این یک میلیون دلار ادعایی نادیده گرفت .
اما سوال اینجاست که اگر خود احمدی نژاد را به مزایده بین اللمللی بگذارند آیا کسی پیدا میشود که حاضر باشد او را بخرد و به سمت رئیس جمهوری کشورش بگمارد ؟
آیا اگر پولهای باد آورده نفتی ایران را که احمدی نژاد برای ملتهای دیگر و نه ملت ایران خرج میکند از او بگیرند ، جر شعارهای توخالی و لمپنیسم وی چیزی باقی میماند ؟
آیا ملتها و دولتهای دیگر برای شعارهای توخالی او و بدون بذل و بخشش هایش از کیسه ملت ایران ، تره هم خرد میکنند ؟
با این حال با توجه به ادعای محبوبیت وی، کاش میشد خود احمدی نزاد را به مزایده بین المللی گذاشت تا بلکه از همان عربهای ادعایی پیدا شود و او را بخرد و ملت و کشوری را شادمان کند . نه تنها ملت که حتی همین رهبر و مجلس و قوه قضائیه حامیش هم راحت شوند. چرا که انها هم به ماهیت احمدی نزاد پی برده اند ، اما برکناری او برایشان ” تف سربالایی ” شده است که به آن تن نمیدهند و حاضرند به قهقرا رفتن فرهنگ و تاریخ یک کشور و دست و پا زدن یک ملت در مشکلات و مصائب مختلف را نظاره کنند ، اما دم نزنند .

هیچ نظری موجود نیست: