۱۳۸۹ دی ۲۰, دوشنبه

جناب آيت الله قزوينى تلبيس و تناقض مى فرمايند!

استاد عبدالله حيدري
اختصاصى سنى نيوز: چند شب پيش به طور اتفاقى چشمم به شبكه تفرقه افكن ولايت افتاد و از قضا جناب آيت الله حسينى قزوينى مشغول سخنرانى بود عنوان آن جلب توجه نمود «رد شبهات غدير جلسه اول» گويا اول مبحث بود ايشان مقاله اى در دست داشت كه آنرا براى نقد آورده بود و جملاتى از آنرا مى خواند و دل بخواه به گمان خودش بسيار منصفانه نقد مى فرمود!
عنوان مقاله طورى كه ايشان معرفى كرد اين بود: «غدير سياه ترين روز در تاريخ اسلام است» به قلم عبدالله حيدرى . ايشان از نويسنده مقاله گله مىكرد كه چرا در مقاله خود از شيوه اكادميك كار نگرفته و آيات و رواياتى براى اثبات ادعاى خود نياورده است!
ظاهرا گله بجاىي بود! اما در و اقع اين يك تلبيس و مغلطه از نوع متعارف آن در قاموس روافض صفوى منش بود، چون نويسنده آن مقاله ادعايى مطرح كرده كه براى اثبات آن هيچ نيازى به آيه و حديث نيست! از آيه و حديث مايه گذاشتن و دروغهاي بى ريشه اى را پر و و بال دادن كار جناب آيت الله قزوينى و دوستان ايشان است!.
شيعيان غال و افراطى كه امروز جناب قزوينى يكى از سخنگويان و مدافعان آن است ادعاي بسيار كلانى را مطرح كرده اند كه گويا «امامت و متعلقات آن اصلى از أصول دين بلكه مهمترين أصل دين است! أصلى كه تمام آسمانها و زمين و كائنات و مخلوقات براى آن آفريده شده است! و اينكه امامت از نبوت بالاتر است! و اينكه امام از نيى أفضل و برتر است! و منكر یک امام مانند منکر تمام ائمه و منکر ائمه به منزله انکار تمام پیامبران علیهم السلام است. بنابرین منكر امامت كافر و مستحق دوزخ است!

هیچ نظری موجود نیست: