۱۳۸۹ بهمن ۱, جمعه

خبرفوری:درگیری مردم شهرستان تایباد با نیروهای رژیم

اخبار جهان اسلام : مردم شهرستان تایباد دراعتراض به حکم برکناری امام جمعه این شهرستان "مولانا موحدفاضل"ی درنمازجمعه ی امروز،یکم بهمن ماه حضور چشمگیری داشته وشعارهایی باعناوین مرگ برمنافق ، یا مرگ یا فاضلی راسردادند .
دوربین هایی را اطلاعات درداخل مسجد کار گذاشته بود ودونفر ازنیروهای اطلاعات درداخل حجره مسجداین دوربینها راهدایت می کردندکه مردم این دوربینهای گرانقیمت راشکسته وبه ضرب وشتم شدیدآن دونفر پرداختند. دربیرون مسجد نیزبانیروهای رژیم درگیرشده ویک خودروی اداره اطلاعات راآتش زدند که نیروهای بزدل رژیم مجبوربه عقب نشینی شدند ومجبورشدند ازمولانا فاضلی درخواست کنندتا به مسجدآمده واوضاع را آرام کند که مولاناهم به مسجدآمده ونمازرا ایشان برگزارکردند واوضاع کمی آرام شد.
اما پس ازآرام شدن واتمام نمازجمعه نیروهای رژیم درشهر حکومت نظامی برقرارکرده وعده ی زیادی ازجوانان رادستگیر نمودند.که ازوضعیت آنان خبری دردست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: