۱۳۸۹ دی ۱۱, شنبه

باید سر این مار وحشی را کوبید والا این مار جنایتکار همه را قتل عام می کند

آیا کسانی که از این مار وحشی حمایت و دفاع میکنند ، راهنمای این موجود کثیف هستند ، آیا اینان بیگناهند ، آیا اینان معصومند؟
موج اعدام ها از عقب نشینی ماست ، باید سر این مار وحشی را کوبید والا این مار جنایتکار همه را قتل عام می کند.
این مار وحشی روزانه به بلوچستان حمله ور میشود ، و دهها جوان بیگناه را با نیش های کثیفش میکشد.
این مار وحشتناک را چه کسانی در بلوچستان حمایت میکنند ، از این مار وحشی تقدیر و تمدیح میکنند ، و برای طول عمر این موجود خطرناک دعا میکنند ، برای از بین بردن جوانان بلوچ مددگار و راهنمای این مار گزنده اند و به مار با چرب زبانی میگویند : این ملت را بگز ، این ملت را از بین ببر ، این ملت را بکش.
میخواستم این را بگویم ، آیا کسانی که از این مار وحشی حمایت و دفاع میکنند ، راهنمای این موجود کثیف هستند ، آیا اینان بیگناهند ، آیا اینان معصومند.
خیر ! اینان هم مثل این مار وحشی قاتلند ، اینان قاصب و جنایتکارند و کسانی که راهنمای این مار وحشی هستد ، با این مار فرق نمیکنند.
کیست بکوبد این سر این مار وحشی را؟؟؟؟؟
آری جوانانی به پا خواسته اند ، جان میدهند ، خون میدهند ، برای از بین بردن مار وحشی بیقرارند ، بمب بر میبندند ، تمام دنیا را پشت سر میگذارند و هدف شان زنده ماندن یک قوم ، در امن بودن یک ملت ، باقی ماندن یک فرهنگ ، از دست این مار وحشی است.
اما متاسفانه انسانهایی که خودشان جرات بریدن سر این مار سیاه را ندارند و یا به عبارت دیگر از غرش این مار ترسناک میترسند ، بیم و هراس دارند ، که مبادا این مار اقوامشان را بگزد ، به مخالفت از کسانی می پردازند که میخواهند سر این مار گزنده را ببرند ، در حقیقت میخواهند این مار زنده بماند ، گر چه دوست او نیستند ولی زندگی این مار را میخواهند نمیدانم عقل این گروه در کجاست !
نمیدانم به آن عده که از این مار وحشی و از طرفداران این مار دفاع میکنند ، چه بگویم ؟
باشد که عاقلان را اشاره ای کافی است .
ناکو وشدل

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\30z99.htm&arc=data\2010\12\12-30\30z99.htm

جنگ قریب الوقوع.

الخليج على حافة الحرب
عبد الباري عطوان
2010-12-30

http://www.alquds.co.uk


http://www.iranpressnews.com/source/089747.htm

http://www.fardanews.com/fa/news/131315/جنگ-قریب-الوقوع-و-فراخوان-اتباع-انگلیس-از-خاورمیانه-!


http://www.fardanews.com/