۱۳۸۹ دی ۲۹, چهارشنبه

ايران فقرای مصر را با پول شيعه مي كند

منابع مصرى از گزارشی محرمانه پرده برداشته اند که ادارۀ بررسى امور دعوت در وزارت اوقاف مصر آنرا به وزیر اوقاف دکتر "محمود حمدی زقزوق" در مورد فعالیت های شیعه در این کشور تهيه نموده و تأکید نموده است که برای شیعه نمودن فقراى مصر از پول استفاده مي شود.
در گزارشی که روزنامه "المصریون" آنرا منتشر ساخته أمده است:
مدتی است كه مصر شاهد شیعه شدن برخی از مصریان فقیر است که توسط پول و ارائه زمینه های شغلی در نزد تجارى كه از افكار شیعه متاثرند، به مذهب تشیع گرویده اند.
از جانب دیگر شیعيان مصر مراسم مذهبی شان را در مساجد اهل بیت انجام میدهند و حضور شان در مسجد الحاکم بأمر الله به شکل چشمگیر دیده می شود.
گزارش می افزاید: شایعۀ ظاهر شدن حسین! رضی الله عنه در مراسم محرم از جانب شیعه بمنظور تبلیغ و ترویح مذهب شان به راه انداخته شده است.
گزارش خواستار منع اجرای مراسم مذهبی شیعه در مساجد اهل بیت شده و گفته است که نباید اجازه بنای مساجد ویژه شیعه داده شود بلکه در مساجدی که حضور شیعه چشمگیر است بررسي و نظارت دقيق صورت گیرد تا از برپا نمودن هرگونه مراسم شیعی جلوگیری صورت گیرد.
به ویژه در طول مدت به اصطلاح جشن های تولد أئمه اهل بیت. همچنین امامان مساجد باید مردم را آگاه سازند كه فریب فرقه های گمراه کننده را نخورند زیرا ایشان به نام دوستی و محبت با اهل بیت عوام را می فریبند در حاليكه فرقه منحرف شیعه در بسیاری از مسایل با اهل سنت مخالفت دارند.
پس از اینکه شایعۀ ظاهر شدن حسین! رضی الله عنه در مسجد حسین از طرف شیعیان پخش شد وزیر اوقاف مصر دستور داد تا از مراسم مذهبی شیعه که با روح اسلام تناقض دارد شدیدا جلوگیری صورت گیرد.
شیخ قرضاوی پیش از آن در مورد فعالیت های رو به رشد شیعه در کشور های سنی نشین هشدار داده بود و از کشور ایران خواسته بود تا از ایجاد تنش در کشور های اسلامی دست بردارد.
اختلاف میان مصر و ایران زمانی شدت گرفت که چندی قبل يك گروه شیعه وفادار به حزب الله (آله دست ایران) را که بمنظور حملات تروریستی در این کشور برنامه ریزی می نمودند دستگیر نمود.
همچنين مقامات مصر یک تعداد از شیعیاني را که بخاطر تبلیغ و ترویج تشیع در منطقه (6 اکتوبر) ـ که تعداد زیادی از شیعیان عراق در آن سکونت دارند ـ را باز داشت نموده است.

سنی نیوز

هیچ نظری موجود نیست: