۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

بلوچستان مظلوم تر از فلسطين

در اينجا به برخي از شباهتها و تفاوتها بين بلوچستان اشغالي و فلسطين اشغالي مي پردازم قضاوت با شما . اول شباهتها : 1 فلسطين بيش از شصت سال است كه در اشغال يهوديان است . بلوچستان هم بيش از سي سال است كه در اشغال شيعيان زابلي است . ‏2 در فلسطين مردم به جرم مسلمان بودن كشته مي شوند و خانه هايشان برسرشان خراب مي شود . در بلوچستان هم مردم به جرم سني بودن كشته مي شوند و خانه هايشان خراب مي شود . 3 در فلسطين هر روز چندين نفر بازداشت و به زندان انداخته مي شوند . در بلوچستان هم هر روز چندين نفر بازداشت و روانه ي زندان مي شوند . ‏4 در فلسطين مردم از برگزاري مراسمهاي ديني منع مي شوند . در بلوچستان هم مردم از برگزاري مراسم ديني منع مي شوند . 5 در فلسطين يهوديان خانه ها و زمينهاي فلسطينيان را تصرف و آنها را از آنجا اخراج مي كنند . در بلوچستان هم زابلي ها خانه ها و زمينهاي بلوچها را تصرف و آنها را از آنجا اخراج مي كنند . و الان تفاوتها :‏ 1 در فلسطين اگر يك نفر توسط صهيونيستها كشته شود تمامي رسانه ها (صوتي و تصويري و نوشتاري) آنرا به تمام دنيا مخابره مي كنند ولي در بلوچستان ا‎گر ده نفر در يك روز توسط زابليها كشته شود هيچ كس در دنيا و حتي در بلوچستان از آن با خبر نمي شود . ‏2 در فلسطين اگر كسي در مقابل اشغالگران قيام كند به عنوان مقاومت از قيام او ياد مي كنند ولي در بلوچستان اگر كسي در مقابل اشغالگران قيام كند به عنوان تروريست شناخته و حركتش به شدت محكوم مي شود . ‏3 براي آزادي فلسطين هروز جلسه و تظاهراتي در دنيا برگزار مي شود و هر روز يك كاروان براي آزادي فلسطين به سمت سرزمينهاي اشغالي حركت مي كند ولي براي آزادي بلوچستان اگر خود بلوچها قيام نكنند هيچكس ديگري به فكر آزادي آنها نخواهد افتاد . حالا با اين اوصاف شما قضاوت كنيد بلوچستان از فلسطين مظلومتر هست يا نه؟‎
مجاهد بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: