۱۳۸۹ دی ۱۵, چهارشنبه

اعتراف چند دزد : ازطرف رهبرآمديم براي دزديدن الاغهاي شما


بسم الله الرحمن الرحيم
سلام خدمت دوستان وسرمچاران جندالله وشهداي بلوچستان كه ازجان ومال و دنياگذشتند بخاطر آزادي بلوچستاني كبير.
دشمنان بلوچ زيادهستندازپاكستان وايران وافغانستان گرفته تاآمريكاو اسراييل انگليس پليدوجنايتكار.
از گجروپنجاپي وسندي و لروترك گرفته تاهزاره شيعه افغاني و عرب شيعه لبناني .
وازهمه كثيف ترزابليهاي چورخواربوگندو _ آره همه اينهادشمنان قسم خورده بلوچ و بلوچستان هستند گجرازديربازدشمن بلوچ بوده ولي هيچ زماني مثل دوران خميني وخامنه اي دجال وديوصفت نبوده .
خون جوانان بلوچ راخوردند معادن بلوچستان را دزديدند خاك بلوچستان رادزديدند بلوچستان رااشغال كردند ذخايربلوچستان رادزديدندازهمه ي ايناكه بگذريم _ الان خامنه اي كثيف يك باند داز اراذل اوباشان گارد ويژه اش رابطور نامحسوس به بلوچستان مأموريت انجام كارشرم آوري راداده كه نميشود به قلم آورد.چندوقتي هست كه احشام بي زبان منطقه ي ما بطورماهرانه ايي بسرقت ميرفت .
همه مردم بهت زده شده بودند بعداز گذشت يكماه تعقيب وگريزبالاخره مااهالي منطقه موفق شديم كه چند نفر از اينارو دستگيركنيم اينقدرزديمشون كه بالاخره اعتراف كردند كه ازطرف رهبرآمديم براي دزديدن الاغهاي شما : گفتند 250هزارالاغ ازاستانهاي كرمان وهرمزگان برديم وچيزي حدود 80هزارازاستان بلوچستان _ بعد گفتندكه مااينارو به تهران اصفهان كرج همدان رشت ساري اراك قم ميبرديم ميكشتيم به قصابيها ميداديم بجاي گوشت گاو كيلويي 5800تا6500ميفروختيم _
ببينيد چه كارهاي شرم آوري ميكنه رژيم _ ازشما دوستان تفتان خواهش ميكنم كه اين خبرو درسايتهاي ديگه هم بفرستيد ودرسايت خودتان هم بنويسيد_
باتشكر فراوان _
م ب از بلوچستان دلگان

هیچ نظری موجود نیست: