۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

مزدوران خامنه اي خبيث باز در بلوچستان جنايت وحشيانه اي آفريدندجنايت و وحشي گري و قتل و كشتار و اعدام و ترور و درنده خوئي از صفات بارز خميني خبيث لعنة الله عليه و جانشين شيره اي اش خامنه اي خبيث و مزدورانشان مي باشند كه البته اين صفات وحشيانه را از سلف ملعون خود اسماعيل صفوي به ارث برده اند طوريكه اسماعيل صفوي در هرات دستور داد رهبر مجاهدان سني كه عبدالله بيك نام داشت را زنده زنده بخورند و در تاريخ ايران شعيان صفوي تاريخي از جنايت و وحشي گري ايجاد كردند كه در تاريخ جهان سابقه نداشت و عبدالله بيك را زنده زنده خوردند و حتي مانند سگهاي هار براي بدست آوردن لقمه اي از جسم عبدالله بيك بر يكديگر شمشير كشيدند كه اين نشان از عمق وحشي گري و درنده خوئي شيعيان صفوي را مي رساند كه خميني لعنة الله عليه آن را تجديد نمود و با انقلاب شوم خميني باري ديگر ايران شاهد وحشي گري و جنايت و درنده خوئي صفويان شد.
البته اين جنايات در بلوچستان كه اكثريت مطلقه جمعيتش را سني مذهبان تشكيل مي دهند رنگ خشن تري به خود گرفته و حتي خميني و خامنه اي و اتباع مزدورشان صفويان را با جنايات خود در بلوچستان روسفيد كردند و اينجا نه به زنان رحم شد و نه به كودكان و نه به علماي و انديشمندان و نه به جوانان و نه پيرمردان و نه به نوجوانان و همه با بدترين صورت تحت تيغ قصابان دربار خميني و خامنه اي (لعنهما الله و اتباعهم من الان الي لقاء يوم الدين) قرار گرفتندو روزي نبوده است كه سرزمين بلوچستان شاهد قتل و جنايت صفوي مسلكان نباشد.
و اين جنايت متعلق به امروز و يا پس از قيام مبارزان جنبش مقاومت نبوده است بلكه از روز پيدايش اين رژيم جنايت پرور و قصاب شروع شده كه هميشه در بلوچستان مخفي بوده است و جهانيان از عمق جنايت در اين سرزمين بي خبر بوده اند و از زمانيكه ما به ياد داريم كوچه و خيابانهاي زاهدان مسلخگاه و اعدامگاه جوانان بلوچ بوده اند و همه روز جواناني به بهانه ها و جرمهاي واهي و نكرده بر سر دار بوده اند طوري كه مردم بلوچ ساعت 2 بعد از ظهر راديو در دست داشتند و منتظر شنيدن نام فرزندان و اهل خانواده خود بودند كه راديو اف ام زاهدان اسامي اعداميان را پخش مي كرد و اين جنايت تبديل به يك امري عادي و پيش پا افتاده شده بود تا جائيكه ما امروز در بلوچستان خصوصا در قسمت غربي هيچ خانواده اي نداريم كه رژيم غاصب و قاتل از آن قرباني گرفته نباشد اما امروز اين جنايتها علني تر شده و پس از قيام جنبش مقاومت جهان خارج از بلوچستان هم از اين جنايتها با خبر مي شوند.
و امروز براي باري ديگر مزدوران زابلي خامنه اي جنايتكار دست به جنايتي وحشيانه زده و 11 تن از فرزندان بي گناه بلوچ را بدون هيچ جرمي اعدام كردند به طور مثال عبدالرئوف شه بخش فقط به جرم قرابت و نزديكي و به خاطر اينكه داماد حاجي نعمت الله شه بخش از مبارزان جنبش است اعدام گرديد و بارها از حاجي نعمت الله خواستند كه تامين دهد ورنه دامادش را اعدام خواهند كرد و آن هم فقط به جرم داماد بودن حاجي نعمت الله .
و حاجي ناصر شه بخش و حاجي لال محمد شه بخش اعدام شدند فقط به خاطر اينكه از نزديكان شهيد حاجي خدابخش و برادر بزرگوارش حاجي امام شه بخش بودند و بارها وزارت اطلاعات از حاجي امام خواستند كه تامين بگيرد ورنه حاجي ناصر و حاجي لال محمد كه از نزديكان وي بودند را اعدام مي كنند كه به خاطر ايستادگي حاجي امام امروز دو پسر عمويش را اعدام كردند و آن دو هيچ جرمي جز قرابت با مبارزان نداشتند و يا احمد ناروئي به خاطر قرابت با يكي از مبارزان اعدام مي شود و همين طور ديگر اعداميان كه فقط به خاطر قرابت و نزدكي با مبارزان اعدام شدند و هيچ جرمي طبق قوانين نظام نداشتند.
اعدام جوانان توسط زابليهاي جنايتكار در زاهدان جنايتي نابخشودني است كه فرزندان مومن اين ديار از اين جرم و جنايت نخواهند گذشت و زابليهاي جنايت پيشه را درسي عبرتناك خواهند داد.
دلاور بلوچ

هیچ نظری موجود نیست: