۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

عاقبت نه چندان دور خامنه ای جنایتکار

۸ نظر:

ناشناس گفت...

انشاالله
ابوعبدالمالک

ناشناس گفت...

این کار توسط سرمچاران بلوچستان ممکن است و امیدورایم که این کار عملی شود

ناشناس گفت...

حالا دعا برای چی میکند ، حتما میگه یا ابوالفضل بدادم برس

ناشناس گفت...

سلام بر مبارزین جنبش
اگر این جلاد زمان را گرفتید ، لطفا اون تای دست مصنوعی اش را بیرون کنید و برای تبرک به آخوندها بفرستید

ناشناس گفت...

به خداوند توکل کنید ، خواستن توانستن است ، و این کار ممکن است میتوانید زنده دستگیرش کنید و از خداوند متعال بخواهید یاری تان کند.
عدنان البلوشی

ناشناس گفت...

جالب بود از این کارهای بیشتر بکنید

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم:
سلام خدمت دوستان وسرمچاران جندالله وشهداي بلوچستان كه ازجان ومال و دنياگذشتندبخاطر آزادي بلوچستاني كبير.دشمنان بلوچ زيادهستندازپاكستان وايران وافغانستان گرفته تاآمريكاو اسراييل انگليس پليدوجنايتكار.از گجروپنجاپي وسندي و لروترك گرفته تاهزاره شيعه افغاني و عرب شيعه لبناني .وازهمه كثيف ترزابليهاي چورخواربوگندو _ آره همه اينهادشمنان قسم خورده بلوچ و بلوچستان هستند گجرازديربازدشمن بلوچ بوده ولي هيچ زماني مثل دوران خميني وخامنه اي دجال وديوصفت نبوده .خون جوانان بلوچ راخوردند معادن بلوچستان را دزديدند خاك بلوچستان رادزديدند بلوچستان رااشغال كردندذخايربلوچستان رادزديدندازهمه ي ايناكه بگذريم _ الان خامنه اي كثيف يك بانداز اراذل اوباشان گارد ويژه اش رابطور نامحسوس به بلوچستان مأموريت انجام كارشرم آوري راداده كه نميشود به قلم آورد.چندوقتي هست كه احشام بي زبان منطقه ي ما بطورماهرانه ايي بسرقت ميرفت . همه مردم بهت زده شده بودند بعداز گذشت يكماه تعقيب وگريزبالاخره مااهالي منطقه موفق شديم كه چند نفر از اينارو دستگيركنيم اينقدرزديمشون كه بالاخره اعتراف كردند كه ازطرف رهبرآمديم براي دزديدن الاغهاي شما : گفتند 250هزارالاغ ازاستانهاي كرمان وهرمزگان برديم وچيزي حدود 80هزارازاستان بلوچستان _ بعد گفتندكه مااينارو به تهران اصفهان كرج همدان رشت ساري اراك قم ميبرديم ميكشتيم به قصابيها ميداديم بجاي گوشت گاو كيلويي 5800تا6500ميفروختيم _ ببينيد چه كارهاي شرم آوري ميكنه رژيم _ ازشما دوستان تفتان خواهش ميكنم كه اين خبرو درسايتهاي ديگههم بفرستيد ودرسايت خودتان هم بنويسيد_ باتشكر فراوان _ م ب از بلوچستان دلگان

ناشناس گفت...

بسم الله الرحمن الرحيم:
سلام خدمت دوستان وسرمچاران جندالله وشهداي بلوچستان كه ازجان ومال و دنياگذشتندبخاطر آزادي بلوچستاني كبير.دشمنان بلوچ زيادهستندازپاكستان وايران وافغانستان گرفته تاآمريكاو اسراييل انگليس پليدوجنايتكار.از گجروپنجاپي وسندي و لروترك گرفته تاهزاره شيعه افغاني و عرب شيعه لبناني .وازهمه كثيف ترزابليهاي چورخواربوگندو _ آره همه اينهادشمنان قسم خورده بلوچ و بلوچستان هستند گجرازديربازدشمن بلوچ بوده ولي هيچ زماني مثل دوران خميني وخامنه اي دجال وديوصفت نبوده .خون جوانان بلوچ راخوردند معادن بلوچستان را دزديدند خاك بلوچستان رادزديدند بلوچستان رااشغال كردندذخايربلوچستان رادزديدندازهمه ي ايناكه بگذريم _ الان خامنه اي كثيف يك بانداز اراذل اوباشان گارد ويژه اش رابطور نامحسوس به بلوچستان مأموريت انجام كارشرم آوري راداده كه نميشود به قلم آورد.چندوقتي هست كه احشام بي زبان منطقه ي ما بطورماهرانه ايي بسرقت ميرفت . همه مردم بهت زده شده بودند بعداز گذشت يكماه تعقيب وگريزبالاخره مااهالي منطقه موفق شديم كه چند نفر از اينارو دستگيركنيم اينقدرزديمشون كه بالاخره اعتراف كردند كه ازطرف رهبرآمديم براي دزديدن الاغهاي شما : گفتند 250هزارالاغ ازاستانهاي كرمان وهرمزگان برديم وچيزي حدود 80هزارازاستان بلوچستان _ بعد گفتندكه مااينارو به تهران اصفهان كرج همدان رشت ساري اراك قم ميبرديم ميكشتيم به قصابيها ميداديم بجاي گوشت گاو كيلويي 5800تا6500ميفروختيم _ ببينيد چه كارهاي شرم آوري ميكنه رژيم _ ازشما دوستان تفتان خواهش ميكنم كه اين خبرو درسايتهاي ديگههم بفرستيد ودرسايت خودتان هم بنويسيد_ باتشكر فراوان _ م ب از بلوچستان دلگان