۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

جناب احمدی مقدم از نیروی انتظامی بوی تعفن به مشام میرسد

پس از جنایت میدان کاج که پیش چشمان ماموران نیروی انتظامی اتفاق افتاد تا بی کفایتی پلیس به همه اثبات شود این بار جنایتی دیگر در حضور پلیس در کرج رخ داد تا مهر تاییدی باشد بر اقتدار! پوشالی پلیس. هنوز زمان زیادی از مانور به اصطلاح اقتدار نیروی انتظامی نمیگذرد که در آن به جای تمرین آمادگی برای حفظ جان شهروندان به تمسخر اعتراضات سبز مردم پرداختند.
آقای سردار احمدی مقدم، کجاست اقتدار نیروی انتظامی تحت امر شما. آیا اقتدار پوشالی نیروی انتظامی خلاصه میشود به مبارزه با بد حجابی و سرکوب شهروندان ؟! آیا هیچ جای دنیا میتوان پلیس را تا به این حد بی قید و لاابالی یافت ؟ به جای طراحی دلقک بازی و نمایش های خیابانی بهتر نیست فکری به حال جسد متعفن نیروی انتظامی بکنید ؟
فیلم جنایت هولناک کرج در حضور پلیس :
زنی با چاقوی خود به شکم مردی میزند. بعد از مدتی پلیس از راه میرسد وعقب نشینی میکند و به تماشا می ایستد. اورژانس از راه میرسد او هم به تماشا می ایستد. این فیلم در یکی از خیابانهای کرج گرفته شده است

۲ نظر:

عبدالله جمل گفت...

انشاءالله مجاهدين خاك باك بلوجستان به حساب اين خونخواران رزيم شيطانى بزودى ميرسند و اين خاك را از سكهاى خامنه اى باك ميكنند."انشاءالله"
به اميد روزى كه بلوج بر بلوجستان استوار باشد.

عبدالله جمل زرهى از سيريك بلوجستان

عبدالله جمل گفت...

انشاءالله مجاهدين خاك باك بلوجستان به حساب اين خونخواران رزيم شيطانى بزودى ميرسند و اين خاك را از سكهاى خامنه اى باك ميكنند."انشاءالله"
به اميد روزى كه بلوج بر بلوجستان استوار باشد.

عبدالله جمل زرهى از سيريك بلوجستان