۱۳۸۹ آذر ۲۹, دوشنبه

عمليات چابهارشكست سنگين اطلاعاتي رژيم در برابر جندالله


به گزارش اهوران نیوز:عمليات چابهار يكي از بي نظيرترين عملياتهاي جندالله است كه با موفقيت صد در صدي و با حاصل كردن تمامي اهداف به انجام رسيد . ويژگي اين عمليات نسبت به عملياتهاي ديگري اين است كه جندالله اين عمليات را در حالي انجام داد كه يكي از كليدي ترين اعضاي خود يعني امير عبدالمالك را از دست داده بود و اضافه بر آن با تبليغات گسترده ي رژيم روبه رو بود كه در همه جا اعلام مي كرد : ما با دستگيري عبدالمالك در واقع جندالله را نابود كرديم و كسانيكه باقي مانده اند ديگر قادر به اداره گروه و اجراي عمليات نيستند . از سوي ديگر اين عمليات در زماني انجام گرفت كه
بلوچستان تحت شديدترين تدابير امنيتي بود و وزارت اطلاعات تمامي نيروها و توجه خود را در آن متمركز كرده بود كه با فرا رسيد ماه محرم اين تدابير و توجه ها چندين برابر افزايش يافت . اما با و جود تمامي اين موانع جندالله توانست عمليات خود را با موفقيت به انجام برساند و در عين نا باوري مسؤلين امنيتي رژيم اين حباب امنيتي را در هم شكند و در روز چهارشنبه شهر چابهار كه رژيم از آن به عنوان امن ترين نقطه بلوچستان ياد مي كرد در زير قدمهاي فدائيان
جندالله به لرزه در آمد . جندالله با اين عمليات چندين نكته را به رژيم و در واقع به تمام دنيا به اثبات رساند : اول اينكه ، جندالله با وجود از دست دادن رهبران و فرماندهان خود باز هم قادر است خود را بازسازي و به حيات ادامه دهد و نبود اعضاي ارشد خللي در حركت اين سازمان به وجود نمي آورد . دوم اينكه ، رژيم هر چقدر تدابير امنيتي خود را شدت دهد باز هم چند جوان با قدرت ايماني خود و با ساده ترين امكانات قادرند اين امپراطوري بزرگ را بازيچه دستان خود قرار داده و در مقابل او قد علم كنند و برتري خود را به رخ او بكشند .
عمليات چابهار شكوه اقتدار جندالله و پيروزي ديگري در كارنامه درخشان اين سازمان مردمي ، و شكستي مفتضحانه براي سربازان گمنام امام زمان بود .

پيروزيتان مبارك سربازان خدا...
زنده باد اسلام ، زنده باد جندالله

هیچ نظری موجود نیست: