۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

اطلاعيه جديد جنبش پيرامون تيراندازي متجاوزان بعد از عمليات به سوي مردم بلوچ


به نام خدا
بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران اعلام مي دارد كه ماموران متجاوز و جنايتكار ولايت جهل و جور پس از عمليات استشهادي چابهار به سوي مردم بلوچ كه در حاشيه مراسم اشغالگران حضور داشتند آتش گشودند كه تعدادي از مردم عادي بلوچ در اين تيراندازي به شهادت رسيدند.
جنبش مقاومت اين عمل جنايتكارانه و وحشيانه سربازان رژيم را به شدت محكوم نموده و اعلام مي دارد كه به اين جنايت و ديگر جنايات رژيم با شدت پاسخ خواهد داد.
پاسداران حاضر در صحنه عمليات كه از پيروزي مبارزان خشمگين شده بودند خشم خود را مانند درندگان بر سر مردم عادي بلوچ خالي كردند و اين جنايتكاران فكر مي كنند كه مردم بلوچ اين جنايت را فراموش مي كنند در صورتيكه چنين نيست و هر اقدام جنايتكارانه متجاوزان براي هميشه در حافظه مردم ثبت خواهد شد و به هر جنايتي پاسخ داده خواهد شد.
جنبش مقاومت از رژيم مي خواهد كه از جنايت دست بردارد و سرزمين بلوچستان را به صاحبانش بازگرداند تا امنيت و آسايش براي همگان فراهم شود و در صورتيكه جوانان و مردم و علماي بلوچستان امنيت نداشته باشند و هدف حمله زابليها و جنايتكار فاشيست قرار گيرد قطعا حملات استشهادي همه ادامه خواهد داشت.
لذا راه عقلاني در پيش روي رژيم ايجاد زمينه امنيت و رشد و پيشرفت براي مردم بلوچ و آن هم بدست خود مردم بلوچ مي باشد و آنگاه خون ريزي و كشتار پايان خواهد يافت در غير اين صورت و در صورت تداوم اعدامها متجاوزان مقيم در منطقه بايد كوچ كنند و بلوچستان هرگز براي آنها امن نخواهد شد.
جنبش در اين اطلاعيه از كشورهائي كه در چابهار سرمايه گذاري كرده اند مي خواهد كه به قراردادهاي خود با رژيم پايان دهند و اگر به قراردادهاي تجاري با رژيمي كه ثروتهاي بلوچستان را به تاراج برده است و مي برد ادامه دهند هدف قرار خواهند گرفت و از بين برده خواهند شد زيرا مالكان اصلي ثروتهاي چابهار ملت بلوچ هستند كه به طور كلي استثمار شده اند و رژيم تهران غاصبي بيش نيست و قرارداهايش براي ملت بلوچ ارزشي ندارد.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

۳ نظر:

ناشناس گفت...

بنده امروز باخانواده ام درچابهار تماس گرفتم خانواده ام خبر دادند که مامورین نظامی پس از انفجارها هربلوچی را که میدیدند به او شلیک میکردند. حدود 12 تا 13 نفر بلوچ که بیشترشان نوجوان بوده اند بر اثر اصابت گلوله نظامیان ولایت سفیه شهید ومجروح شده اند که یکی از زخمیها همسایه مان هست وبنده خودم او را میشناسم.
لطفا این خبررازودترمنتشر کنید
علی از امارات

ناشناس گفت...

بنده امروز باخانواده ام درچابهار تماس گرفتم خانواده ام خبر دادند که مامورین نظامی پس از انفجارها هربلوچی را که میدیدند به او شلیک میکردند. حدود 12 تا 13 نفر بلوچ که بیشترشان نوجوان بوده اند بر اثر اصابت گلوله نظامیان ولایت سفیه شهید ومجروح شده اند که یکی از زخمیها همسایه مان هست وبنده خودم او را میشناسم.
لطفا این خبررازودترمنتشر کنید
علی از بحرین

ناشناس گفت...

بنده امروز باخانواده ام درچابهار تماس گرفتم خانواده ام خبر دادند که مامورین نظامی پس از انفجارها هربلوچی را که میدیدند به او شلیک میکردند. حدود 12 تا 13 نفر بلوچ که بیشترشان نوجوان بوده اند بر اثر اصابت گلوله نظامیان ولایت سفیه شهید ومجروح شده اند که یکی از زخمیها همسایه مان هست وبنده خودم او را میشناسم.
لطفا این خبررازودترمنتشر کنید