۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

هشدار‎:‎‏ به هيچ و جه به مراسم و جلسات زابلي ها نزديك نشويد !


عكس مراسم خودزني شيعيان


اهوران نیوز:از جايكه زابلي ها پس از هر عمليات مانند مار گزيده ها ، هر بلوچي را كه در آن اطراف باشد هدف حمله قرار مي دهند و يا او را دستگير و عامل اصلي عمليات معرفي مي كنند - مانند آنچه كه در عمليات غرور آفرين چابهار رخ داد - لذا از تمام بلوچ های بلوچستانی تقاضا مي شود به هيچ و جه به مراسم و جلسات این اشغالگران نزديك نشوند و در صورت روبه رو شدن با اين مراسم ها يا جلسات خيلي سريع آنجا را ترك كرده و خود را به نقطه اي امن برسانند چون كه مطمئن باشيد هر مراسم و جلسه اي توسط زابلي ها برگزار شود ، يك يا چند استشهادي هم در آن حضور دارند و منتظر فرصتي مناسب هستند تا با حركتي برق آسا آنجا را به خون و خاكستر تبديل كنند.

به تمامي غير بوميان فارس(شيعه) هم توصيه مي شود اگر مي خواهند با آرامش و خوشبختي در كنار خانوادهايشان زندگي كنند ، هر چه زودتر خاك بلوچستان را ترك كنند چونكه در اينجا چيزي جز خون و آتش براي شما وجود ندارد.

بله مطمئن باشيد تا زمانيكه رژيم به جنايتهاي خود در بلوچستان ادامه مي دهد بازهم شما شاهد عملياتهايي مثل عمليات چابهار خواهيد بود و همانگونه كه عمليات مسجد امير المؤمنين آخرين عمليات نبود ، عمليات چابهار نيز آخرين عمليات نخواهد بود .
كسانيكه در چابهار كشته و يا زخمي شدند اين تهديد ما را شوخي گرفتند و به آن خنديدند تا اينكه به اين بلا گرفتارشدند پس شما سعي كنيد كه اين اشتباه را مرتكب نشود .
شما نمي دانيد كه مبارزان جندالله براي شركت در عمليات استشهادي با هم رقابت مي كنند و به پاي فرماندهان مي افتند و التماس مي كنند كه اين دفعه من را به عمليات بفرستيد .
شما نمي دانيد كه فرماندهان جنبش بلافاصله بعد از عمليات چابهار در حال بررسي و طراحي عملياتي ديگري هستند . و به اميد نيروهاي رژيم ننشينيد كه آنها همانطور كه ديديد نمي توانند از شما حفاظت كنند و تنها كاري كه برايتان خواهند كرد اين است ، كه پس از كشته شدنتان عكستان را قاب كرده و در كنار جاده قرار مي دهند و يك كوچه يا خيابان را به نام شما ثبت و سند مي كنند كه آنهم هيچ دردي برايتان نمي خورد .
پس عجله كنيد كه فردا دير است از همين امروز به فكر خروج باشيد . اين يك شوخي نيست اين حقيقت است

هیچ نظری موجود نیست: