۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

دروغ پراكني مقامات كشوري و استاني ادامه دارد


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان عمليات عظيم و افتخار آفرين عقل و حواس را از سر مقامات كشوري و استاني پرانده است و ديوانه گونه دروغ مي گويند و از آنجا كه دروغگويان را حافظه نباشد تناقض در گفتار مقامات كاملا مشهود و روشن است و هر يكي يك حرف و حديث دارد كه با حرف و حديث ديگران متفاوت است و حتي با حرف خودشان هم كه ساعتي پيش گفته اند در تضاد مي باشد. به طور مثال فرماندار چابهار اولا گفت كه عمليات توسط سه شخص برنامه ريزي شده كه يك نفر دستگير و دو نفر ديگر شهيد شدند و يك ساعت بعد فرماندار حرف خود را تكذيب نمود و گفت نه دو نفر عمليات را به اجرا در آوردند كه يكي موفق و يكي كشته شده است و هر حرفي غير از اين نادرست و دروغ است و با اين حرفش خود را دروغگو ناميد و استاندار و اداره اطلاعات و ديگر مقامات را كه چيزهائي غير از اين گفته بودند را دروغگو ناميد.

واقعا كه دروغگويان را حافظه نباشد و منافقان را دروغ صفت است.

اين در حالي است كه عمليات افتخار آفرين امروز توسط دو شهيد با نامهاي سيف الرحمان و حسان با موفقيت به اجرا در آمد و هيچ كس ديگري نبوده است كه دستگير شود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حتی اینهااول کفته بودند که دومی ناکام شده امادوباره گفتند که نه ..تاحدودی موفق شده وچندین نفررا به هلاکت رسانده است.
اینها همانهایی هستند که گفتند عامل انفجارپیشین را دستگیرکرده اند درحالی که عامل انفجار در جا وهمانجا شهید شده بود.... عجب عحب دروغگویانی هستند این ولایت سفیهیان...