۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

اطلاعيه جنبش ، هشدار به رژيم در باره اعدام جوانان بلوچ


اطلاعيه جنبش ، هشدار به رژيم در باره اعدام جوانان بلوچ


بسم الله الرحمن الرحيم


بدينوسيله جنبش مقاومت مردمي ايران به اطلاع عموم مردم بلوچستان و ايران مي رساند كه رژيم جنايت پيشه ولايت جهل و جور و فساد كه پرونده جنايت و قتل و كشتارش مملو است قصد دارد عده اي جوان بي گناه بلوچ را براي ارضاي زابليهاي جنايتكار اعدام نمايند و رئيس بيدادگستري رژيم در اين زمينه مقدمه چيني نموده و از اجراي قريب الوقوع حكم اعدام تعدادي جوان بي گناه خبر داد.
جنبش مقاومت به رژيم هشدار مي دهد كه در صورت اعدام حتي يك فرد بايد منتظر يك استشهادي باشد و رژيم فكر نكند كه با اعدام مي تواند ترس ايجاد نموده و جوانان را از مبارزه دور نمايد كلا و هرگز بلكه هر اعدام صدها جوان ديگر را به سوي ميدان نبرد سوق مي دهد و جواناناني كه خود بر جسم خود بمب مي بندند پرواي اعدام را هم ندارد.
همچنين جنبش مقاومت به زابليها هشدار مي دهد كه به نفع آنهاست كه رژيم را براي جنايت تحريك نكنند و از عاقبت همشهريهايشان كه تكه پاره شدند عبرت بگيرند و بدانند كه مسئول هر اعدام و كشتاري در بلوچستان زابليها هستند و مردم بلوچ زابليها را مقصر اصلي مي دانند و اگر يك نفر اعدام شود در برابر صدها زابلي تكه پاره خواهند شد لذا بهتر است كه زابليها به هوش آيند و دست از جنايت بردارند.
جنبش مقاومت بارها به رژيم هشدار داده است اما رژيم با بي عقلي به جنايت و كشتار ادامه داده است تا وضعيت را در بلوچستان به اينجا رسانده است و باز هم رژيم فرصت دارد كه دست از كشتار و جنايت بكشد و زمنيه را براي تفاهم فراهم نمايد تا از كشتار جلوگيري شود و در غير اين صورت اين جنگ خاتمه نمي يابد و تا نابودي بيگانگان اشغالگر ادامه خواهد يافت.
جنبش مقاومت مردمي ايران (جندالله)

۱ نظر:

Salahadin Kurdistani گفت...

khomaynie shaytan sefat va mazdoranesh ba in karhash namitonand hich galati bekonand.
khoda ra shokr javanane ma zende and va in hekomate safavi ra shenakhteand.
Salahadin Kurdistani