۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

اولين رييس جمهورايراني تبار اسراييل محكوم به تجاوزجنسي

موشه كاتساو اولين رييس جمهور ايراني تبار اسراييل محكوم به تجاوز جنسي شد. دادگاهي در اسراييل با تاييد حكم خبري از محتواي آن نداد.
موشه كاتساو زاده يزد است كه از سال 2000 تا 2007 ميلادي در مقام رياست جمهوري اسراييل خدمت كرده است.
دست كم سه زن از آقاي كاتساو شكايت كرده وگفته اند كه در زمان وزارت و رياست جمهوري به آنها تجاوز جنسي صورت گرفته است. اين شكايتها در سال 2006 ميلادي به دادگاه ارسال شده بود با اين حال بدليل مصونيت قضايي رييس جمهور مقامات قضايي نتوانستنند تا پاي رييس جمهور پيشين را به دادگاه بكشانند. بلافاصله پس از پايان دوران رياست جمهوري فرآيند دادگاهي آغازشد.
به اين ترتيب طي يكسال گذشته موشه كاتساوبارها به دادگاه رفت تا سرآخر روز پنجشنبه دادگاه راي به محكوميت او داد. وكلاي اقاي كاتساو درخواست تجديد نظر كرده اند. درحاليكه متن حكم آقاي كاتساو در دادگاه اعلام شده است اما، هم چنان بايد منتظر چراغ سبز دولت اسراييل ماند تا اجازه انتشار حكم در رسانه ها را بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: