۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

نظر یک بیننده از چابهار : علی . ج - ردی بر گفته های دوشوکی احمق


عبدل دوشوكيآقای دوشوکی احمق من هم یک بلوچ از نیکشهر هستم که هشت سال است در چابهار زندگی می کنم وشخصا برای دیدن عزاداران به فرمانداری نزدیک شده بودم که صدای انفجار ما را به عقب راند اما من متاسفم که شما نادانسته ملت بلوچ را محکوم می کنید و می گوئید که افرادی از کشته شدگان را و خانواده شان را می شناسید ولی نمی دانید که این بلوچ ها توسط چه کسانی کشته شدند دوست من زخمی است ولی نه از ترکش های جندالله بلکه از گلوله هایی که بعد از انفجار سربازان وحشی خامنه ای پلید به طرف مردم بی گناه بلوچ که برای دیدن مناظر عزاداری آمده بودند شلیک کردند بله آقای دوشوکی این بلوچ هایی که کشته شدند توسط گلوله بوده نه تر کش وقتی که انفجار رخ داد مردم بلوچ هر چه سریعتر می خواستند ک میدان را ترک کنند چون می دانستند که اگر بمانند بعنوان جنداللهی دستگیر می شوند وبعد از چند روز اعدام می شوند ولی سربازان فرصت فرار به ما ندادند وبا شلیک گلوله هایشان ما را زمین گیر کردند وبا هزار زحمت وبدبختی موفق شدم از معرکه سالم جان بدر ببرم ولی نتوانستم دوستم را که توسط نیروهای امام زمان زخمی شده بود را با خود بر گردانم لذا می خواستم از دور به صورت تو خائن تف کنم بعنوان یک چابهاری انزجار خودم را از تو اعلام کنم
علی . ج از چابهار

۱ نظر:

ناشناس گفت...

drood ali jaan,درود فراوان بہ تو ای غیور بلوچ،عبدل دوشوکی خودش را ھنوز نشناختہ است کہ آیا او بلوچ است یا ایرانی؟آقای دوشوکی ، مخالفت میکند،تا مطرح شود،