۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

تشيع از ديدگاه اهل بيت علیهم السلام

پژمان موسوی ـ خرمشهر
شیعه کیست و چگونه موجودی است؟
سنی نیوز: پرسشی است حیران که نه تنها تاریخ در جواب آن مات مانده، بلکه خود شیعه نیز ماهیت و حقیقت آنرا کشف نکرده‌اند، و گیر و دار تصویر مبهم این شخصیتی که گویا از جزیره ناشناخته یا سرزمین عجایب آمده آنها را مجبور ساخته، بر زبان امام صادق (ع) خود را چنین معرفی کنند: شیعیان ما از گلی ـ خمیری ـ مخصوص درست شده‌اند؟! به عبارت دیگر شیعیان از جنس آدم و فرزندان او نیستند! از گلی خاص درست شده‌اند. همان ایده و تصور یهودیان در باره خود!
بله شیعه خود را چنین می‌پندارد!.. و خود را عزیزان خدا می‌شمرند که از گناهشان پیشاپیش درگذشته است. و چون مسیحیان که گمان می‌برند عیسی خود را فدای آنها کرد، اینها امامان را قربانی خود می‌شمرند! که با شفاعتها و پارتی بازیهای جور واجور آنها را از عذاب الهی می‌رهانند!..
براستی حقیقت چیست؟!
آیا واقعا امامان از شیعه، و از کردار و ماهیت و شخصیت آنها راضی بودند یا خیر؟!..
آیا اصلا کسانیکه شیعه آنها را امامان خود می‌پندارند، شیعه را قبول داشتند یا اینکه گیاه بیگانه تشیع در باغ سرسبز ائمه روئیدن گرفته، و امامان آن را هرزه‌ای می‌دانستند که در پی ویرانی باغ سرسبز توحید و پیروی از رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) است؟!

هیچ نظری موجود نیست: