۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

ما بايد واقف باشيم کسانی که به پدر ايدئولژيکی خود مرحوم منتظری خيانت کردند به هيچ وجه به مولوی عبدالحميد و کاک حسن امينی ذره ای احترام قائل نيستند

تاريخ تکرار می شود! جنايات سلسله صفوی بر عليه اهل سنت بخشی تاريک از تاريخ منطقه را بخود داده است. تاريخی که با کمال تاسف در حال تکرار است. سخنان اخير مولانا حاج عبدالحميد اسماعيل زهی در دزآپ و ابراز نگرانی آشکار از ادامه و تشديد فاجعه ای صفوی وار بر عليه اهل تسنن، حاد ترين و متمدن ترين عکس العمل در مقابل ولايت سفيه و دار و دسته اش بود. سخنان مولانا بيانگر آن است که تاريخ پرفاجعه صفويان در حال تکرار شدن است. کشتاری بر عليه مردم بلوچ و اهل تسنن در راه است که طراح اصلی آن خامنه ای خونخوار، احمدی نژاد کوته بين و سرکردگان جنايتکار سپاه مافيايی هستند. کشتاری که باندهای تبه کار زابلی به سردستگی شهرياری ددمنش و نورا ی کفتارصفت، هزاه های شيعه افغانی، فالانژهای جيره خوار لبنانی و مزدوران بسيج، انصار حزب الشيطان و نظاميان رژيم در سپاه و ارتش مجريان آن خواهند بـود. حکام تبه کار و ضد بشر تهران تمام شرايط لازم را برای تکرار تاريخ سياه صفويان فراهم کرده اند. زابليهايی که خون هزاران بلوچ بيگناه را به گردن دارند هارتر از قبل شده و فشار را بر بلوچ و بلوچستان به اوج خود رسانده اند. مردم بلوچ، کرد و ترکمن چاره ای جز دفاع از موجوديت ملی و دفاع از مذهب خويش ندارند.
ما بايد واقف باشيم کسانی که به پدر ايدئولژيکی خود مرحوم منتظری خيانت کردند به هيچ وجه به مولوی عبدالحميد و کاک حسن امينی ذره ای احترام قائل نيستند.
بلـــوچ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

السلام علیکم.
مرحوم منتظری؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
تفاوت منتظری خبیث با خامنه ای جلاد چیست؟.تمام اینها یکی هستند.
ابومصعب سلفی