۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

تولدي ديگر ( سايت زاهدان آنلاين)


نويسنده مقاله: زکريا موحد

شايد اولين سوالي که در ذهن خوانندگان محترم بيايد اين است که در شرايط فعلي چه ضرورتي براي ايجاد وانتشار اين سايت وجود داشت واصولا وجود يک سايت وافزوده شدن آن به هزاران سايت و وبلاگ، که رفته رفته آمارشان از آمار خوانندگان هم بالاتر مي رود چه ضرورتي دارد؟ و چه تاثيري مي تواند داشته باشد؟ شايد اين سوال وسوالاتي نظير اينکه اين سايت چه هدفي را دنبال مي کند و به چه جرياني وابسته است؟ به ذهن خيلي از خوانندگان محترم بيايد.

سايت زاهدان آنلاين؛ متعلق به مردمي است که تريبوني براي گفتن دردها و آلامشان ندارند، مردمي که حتي در دوران انفجاراطلاعات از هزاران سايت ورسانه صوتي وتصويري سهمشان يک صفحه هم نيست، مردمي که از بي رسانه اي حتي قاتلان وتاراج گران هويت وسرزمين شان به خود اجازه داده اند سخنگو و رسانه ي آنان باشند و قيافه مدعي را به خود بگيرند.

زاهدان آنلاين! تريبون مظلوماني است که در جلوي ديدگان بي احساس جهانيان و وجدانهاي خفته مدعيان حقوق بشر هويت،فرهنگ،زبان ودين شان مورد هجوم بيدادگران است، جوانان شان بي وکيل وبي دادگاه بر سر خيابان و در خلوت سرد زندانها در بي خبري وبي کسي به دار آويخته مي شوند، جان کودکانشان حتي از دست معلمان شان هم در امان نيست، بيمارانشان گورستان را به رفتن به بيمارستان ترجيح مي دهند.

اين سايت؛ متعلق به سرزميني است که در آن ارزان ترين کالا جان انسانهايي است که پدران شان قرنها با جان و جهان خويش حفظش کرده اند، سرزميني که انگاراشک يتيمان ومصيبت مادران وبيوه زنانش سوداي تمامي ندارد.

مظلوماني که اگر شانس بياورند و در بدو تولد در بيمارستان توسط دايه هاي مهربان خفه نشوند و در جواني نيز در جادها ويا در خيابانهاي شهر توسط کساني که به عنوان حافظ جان ومال مردم از بيت المال حقوق دريافت مي کنند به رگبار بسته نشوند، تازه بايد خود را براي مصيبتهاي بزرگتر آماده کنند وآنقدر پوست کلفت باشند که توهين ها، زندانها، شکنجه ها وتبعيض ها را در خانه پدري شان تحمل نمايند، به لباس و زبانشان در خانه خودشان مسخره شود، از کار کردن در تمام ادارات استانشان محروم باشند، مغازه ها ومحل کسب شان هرچند وقت يکبار طعمه حريق شود، اموال شان مصادره گردد، براي زنده ماندن وامرار معاش به هر پاسگاه واداره اي که مي رسند رشوه پرداخت نمايند وبا اين حال فرياد وا مصيبتاي کساني که در اين سالها خوب ياد گرفته اند که براي حفظ موقعيت خود در موقع لزوم چگونه به صحراي کربلا بزنند واز تعصبات مذهبي سکان داران تهراني وسجاده نشينان قم بهره برداري نمايند، بلند مي شود که: چرا به آنها حق زيستن داده شده وشناسنامه شان ابطال نگرديده !! چرا مساجد و مدارس مذهبي شان تخريب نمي شود و علماي شان از رفتن به خارج واداي مناسک حج محروم نمي شوند!!

اينک اما کار را به جايي رسانده اند که خود به جاي قربانيانشان سخن بگويند وبا راه اندازي سايتهاي رنگارنگ واستفاده ابزاري از نام زاهدان خود را حامي ومدافع اين مردم معرفي مي نمايند، با آنکه ‌اين جماعت در‌ايجاد و گسترش بسياري از مسائل و چالش‌هاي استان، از جمله در بوجود‌آمدن وضعيت بحراني کنوني، نقش مسبب و موثر دارند، اما همواره از موضع مدعي و طلبکار، ‌ديگران را آماج عمليات تخريبي قرار مي‌دهند، بي‌کمترين پرواي ديني و اخلاقي تهمت مي‌زنند، ناسزا مي‌گويند، خط و نشان مي‌کشند، پرونده‌ تشکيل مي‌دهند و سرانجام راي صادر مي‌کنند و گاه اگر مزاحمتي احساس نکنند، چه‌بسا اقدام به اجراي دستورات محفلي شان مي نمايند.

انحصارطلباني که حتي وجود يک وبلاگ را براي ديگران تحمل نمي کنند، خودشان با پشتگرمي کانون‌هاي قدرت در کنار پستهاي اجرايي ونظامي وحتي قضايي خود اقدام به ايجاد سايت وانتشار مجله نموده و قلمشان را رها مي سازند و هر چه دلشان بخواهد ميگويند، به هر کس که بخواهند تهمت مي زنند، اهانت مي کنند و در کمال وقاحت دروغ وشايعه پخش مي کنند.

تماميت خواهاني که با استفاده ابزاري از مذهب ودر سايه غوغا سالاري واتهام زني سکان اداري اين سرزمين را در انحصار خود گرفته اند، از هر وسيله اي براي جلوگيري از بيداري وحس خودباوري فرزندان اين آب وخاک استفاده خواهند کرد، اما اينک دوران ديکتاتوري، انحصار طلبي و اعمال تبعيض ظالمانه به سر آمده است، با تمام وجودمان معتقديم که بر جهان مديريتي فراتر وبالاتر از حاکمان زميني وجود دارد، در مديريت آن ذات مقدس ونا محدود بر اين عالم فاني ومحدود هر پديده اي حد وحدودي دارد و به عبارت ديگر هرآنچه را که آغازي است پاياني نيز دارد، 32 سال خوردن وبردن وکشتن، پرونده تماميت خواهان را به اندازه کافي سنگين نموده است، يقين داريم اشک يتيمان و آه سحرخيزان به عرش الهي رسيده است ودير يا زود آتش خشم وانتقام الهي گريبانشان را خواهد گرفت، هرچند در دو سال اخير نتيجه برخي از کارهايشان را ديدند، ما نيزدر کنارجهانيان مشاهده کرديم که چگونه کساني که از آبروي دين وقران هم براي حفظ آبرويشان استفاده مي کردند به سادگي آبروي نداشته شان برباد رفت.

سايت زاهدان آنلاين؛ بزرگترين رسالت خود را ايجاد حس خود باوري در ميان فرزندان بلوچستان مي داند، با تمام وجودمان معتقديم که تنها چاره درد اين ملت اين است که خود براي احقاق حقوق خود به پا خيزند، تعاليم الهي و قوانين طبيعي مويد اين واقعيت اند که تا ملتي خود به اصلاح سرنوشت خويش اقدام نکند هيچ نيرويي او را از وادي فلاکت به سرزمين سعادت راهنمايي نخواهد کرد.

امروز در حالي وارد اين عرصه پر مشقت مي شويم که به سختي راه ومشکلات آن واقفيم و مي دانيم که آماج حملات وتهمت ها قرار خواهيم گرفت و به دهها جرم نکرده متهم و به صدها دشمن واقعي و فرضي منتسب خواهيم شد، اما از آنجايي که به پروردگارمان ايمان و اعتماد داشته و به درستي راهي که انتخاب نموده ايم باورداريم، نگران سختي راه وسنگ پراني بدخواهان نيستيم، تجربه ملتهاي ديگر پيش رويمان است، تلاش بي شايبه پيشينيان وخونهاي پاک شهداي مان درس هاي زيادي به ما آموخته است، تلخ کامي ها واشتباهات گذشته مان نيز به تجربيات خوبي برايمان تبديل شده اند، نيک مي دانيم که در مرحله سخت گذار ازانفعال و رسيدن به خودباوري هزينه هايي پرداخت خواهيم کرد وتلخ کامي هايي نيز خواهيم داشت، اما باور داريم که هيچ تولدي بدون درد وخون ريزي نيست و هيچ هدف مقدسي بدون تلاش و هزينه بدست نخواهد آمد، پس تولد بيداري وخودباوري مان را با دردها ورنج هايش جشن خواهيم گرفت وبراي رسيدن به آرمان بلند مان که همانا بدست گرفتن سرنوشت وعزت وافتخار است تلاش مي نماييم، بدون شک سرنوشت ملت وعزت وافتخار سرزمين مي ارزد که از جان ومال وآبرو برايش هزينه شود.

خدايا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشي وما رستگار


زاهدان آنلاين


هیچ نظری موجود نیست: