۱۳۸۹ آذر ۲۵, پنجشنبه

عبدال دوشوكي خائن براي دفاع از خود وبلاگ زد


عبدال دوشوكي كه با سخنان خائنانه اش در حق فرزندان غيور بلوچستان خشم مليونها انسان آزاده و مقاوم را برانگيخته است و در بلوچستان منفور عوام و خواص شده است با زدن يك وبلاگ عليه مبارزان به خدمت براي رژيم جهل و جور روي آورده است اما دوشوكي ها خوب بدانند كه جايگاهي در بين مردم بلوچ ندارند و هر چه عليه مبارزان بيشتر بنويسند به همان اندازه منفور تر مي شوند يادم هست كه وقتي مصاحبه دوشوكي از صداي آمريكا پخش مي شد جوانان بلوچ فرداي آن روز به تمسخر از دوشوكي ياد مي كردند و مي گفتند اين فرد با اين شكم گنده شده حامي و مدافع ملت بلوچ و اگر ذره اي درد و غم ملت بلوچ در وجودش مي بود اين همه شكم گنده نمي زد و اين شكمها با خيانت پر شده است و كجا فرزندان غيوري همچون عبدالمالك كه از به خاطر ملت كوهها را برگزيده اند و لقمه اي نان ندارند و كجا امثال دوشوكي ها كه بر اجساد شهدا نام مي پرورانند و خيانت مي كنند.
دوشوكي فكر مي كند با زدن وبلاگ كه قبلا هم چندين وبلاگ داشته است مي تواند به مبارزان ضربه زند و بيچاره نمي داند كه امروز از بلوچستان هر وبلاگي مي خيزد در دفاع از مبارزان مي خيزد و تنها يك يا دو وبلاگ خارج نشين هستند كه عليه مبارزان مي نويسند كه به خاطر دوري از بلوچستان از عمق جنايت عليه خلق بلوچ بي خبرند و اينجا بلوچستان نام شهيد اعظم عبدالمالك در دلها هك شده است و فقط كافي است يك ريسرچ آزاد بشود و دوشوكي خواهند دانست كه جندالله تا كجا در دل مردم جاي دارد.
دوشوكي خود را با مولانا عبدالحميد و علماي داخل قياس مي كند در حالي كه قلبش مملو از بغض و عناد با ملاها و حتي با دين اسلام و با الله و رسول است و بايد خوب بداند كه وضعيتش با داخلي ها فرق مي كند و اگر اختلاف نظري بين جنبش و داخلي ها وجود دارد به امثال دوشوكي مربوط نيست و جنبش تا جائي در مردم جاي دارد كه مردم انتقادات جنبش را به علماي اهلسنت موجه مي دانند تا اندازه اي كه وقتي يكي از مولوي ها در مسجد جامع عليه جنبش سخن مي گويد جوانان بلند مي شوند و از مسجد خارج مي شوند و اگر دشوكي جرات دارد يك حرف بزند و ببيند.
دوشوكي با سخن گفتن عليه جنبش مقاومت خود را رسواي خلايق نموده است و جواناني كه عاشقانه امير عبدالمالك را دوست دارند از شكل دوشوكي متنفر هستند و جاي امثال اين خائنان در بلوچستان نيست.
امروز جنبش به جايگاهي رسيده است كه تصاوير و فيلمهاي شهيد اعظم در موبايل تمامي مردم و حتي در موبايل علماي اهلسنت و بزرگان طوايف است و به اندازه اي كه برخي مي گويند معتاد به ديدن چهره شهيد اعظم شده اند و دوشوكي مي تواند آزمايش كند و يا از نزديكانش در بلوچستان تحقيق كند تا حقائق را بداند.
دوشوكي يك وبلاگ نه هزار وبلاگ بزند و بعدا بيازمايد كه به كجا رسيده است و چه جايگاهي كسب كرده است و براي مبارزان اين وبلاگها به اندازه يك ذره هم مهم نيستند و نه ضرري دارند بلكه نويسنده وبلاگ خود را رسواتر مي كنند و جايگاه خود را از دست مي دهند زابليها صدها وبلاگ عليه مبارزان به راه انداخته اند وبلاگ دوشوكي هم يكي از همين وبلاگهاست و بس و ذره اي به حال مبارزان تفاوتي بين زابليها و بين خائناني امثال دوشوكي نيست.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

دوشکی ننگت باد.
سعید از سرباز

ناشناس گفت...

doshoki khak bar sare kachalet
mahmood az uae