۱۳۸۹ آذر ۲۲, دوشنبه

خامنه اي جنايتكار روي يزيد را سفيد كرده است


اين روزهاي محرم است و سخن از ظلم يزيد و مظلوميت حسين رضي الله عنه كه بايد مردم مسلمانان بدانند كه خامنه اي وحشي و جنايتكار با ظلم و جنايتش روي يزيد را سفيد كرده است و يزيد بيچاره در خوابش چنين جنايتها و ظلم ها و وحشي گريهائي را نديده بود و حقيقتا كه بر مردم مسلمان فرض است كه حسين گونه عليه مظالم و درنده خوئي هاي شيطان زمان و دجال وقت و سفاك تاريخ ايران خامنه اي پليد قيام كنند و حقيقتا كه اگر امروز حسين زنده مي بود خامنه اي دجال اعلام جهاد مي كرد.
هنگاميكه حسين رضي الله عنه عليه يزيد قيام كرد و راهي كوفه شد هنوز نه يزيد كسي را بناحق كشته بود و نه مسجدي تخريب كرده بود بلكه فقط روش حكومتش بر اساس عدالت و برابري موجود در خلافت راشده نبود و به همين جهت حسين قيام كرد تا عدالت كامل بر منهاج خلافت راشده را بازگرداند ورنه جناياتي كه امروز در ايران و با نام اسلام و قرآن انجام ميگيرد به هنگام قيام حسين عليه يزيد متصور نبود.
آنچه امروز از هتك حرمت مردم مظلوم انجام مي گيرد و آنچه امروز از وحشي گري و جنايت عليه مردم بي دفاع انجام مي گيرد و آنچه امروز از بي حرمتي به علماي اسلام و بزرگان دين انجام ميگيرد و آنچه امروز اهانت به خانه هاي الله و مساجد انجام ميگيرد و خراب و ويران مي شوند در هنگام قيام حسين هرگز رخ نداده بود.
و آنچه از مظالم يزيد بيان مي شود تماما متعلق به حادثه غم انگيز كربلاست و اما چرا حسين رضي الله عنه قيام كرد و علت وقوع حادثه كربلا چه بود ؟اين حقيقت است كه اين قيام براي برپائي عدالت و خلافت بر منهاج نبوت بود و بس و ستمگريهاي خميني خبيث و خامنه اي دجال صفت و نوكران و مزدورانشان عليه مردم ايران و جامعه مظلوم اهلسنت و ملت ستمديده بلوچ هرگز در زمان يزيد رخ نداده بود و اگر حسين رضي الله چنان جناياتي را مشاهده مي كرد ، چه مي كرد و آيا دست بالاي دست گذاشته و نظاره مي نمود و يا عليه جبر و جنايت و استبداد وظلم و وحشي گري و درنده خوئي قيام مي كرد؟
پاسخ قطعا اين است كه حسين رضي الله عنه قيام مي كرد
حسيني كه بي عدالتي جزوي را در مملكت اسلامي نمي پذيرد چگونه در برابر اين همه جنايت و اهانت و تجاوز و تعدي به مردم سكوت مي كرد؟
امروز جهاد عليه خامنه اي بر مسلمانان فرض است و بايد مسلمانان براي سرنگون كرد اين طاغوت شيطان صفت بپاخيزند و در صفي واحد اين د‍ژخيم تاريخ را تار و مار كنند.
پيروان حسين نبايد ظلم و ستم را نظاره كنند بلكه با قيام عليه ظلم و جبر و ستم و تجاوز و جنايت راه آن سيدالشهداء را ادامه دهند.
دلاور بلوچ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ھزار رحمت بہ یزید،یزید کسیکہ با او مخالف بود میکشت،و بہ اقوام و خویشان او کاری نداشت ،سربازان یزید بہ اقوام او تجاوز نمی کردند، بہ مردان تجاوز نمی کردند،امّا در حکومت آخوندی خمینی و خامنہ ای ھمہ کارھای بالا انجام میشود، آجـوج ماجوج