۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

نامه ای به یک خائن - نظر یکی از خوانندگان بلوچ


عبدل دوشوكي

آقای دوشوکی من به عنوان یک بلوچ برای تو و امثال تو که لباس خیانت بر علیه ملت مظلوم بلوچ را بر تن کرده اید متاسفم واز این هم متاسفم که شما هیچ سنخیتی با ملت بلوچ ندارید و از دور مانند کاسه ی داغ تر از آش اظهار نظر می کنید شما کمی فکر کرده اید که مردم مظلوم بلوچ البته همان ده نفری که از شما آشنایی دارند واسمتان را شنیده اند چه تفکری دارند این ها همه می دانند که شما حتی از خامنه ای هم بدتر هستید چون با وجود بلوچ بودن نسبت به مظالم بلوچ ها هیچ احساسی ندارید متاسفانه تا محبوبان بلوچستان یک عملیات انجام می دهند شما مانند شغال به آنها حمله می کنید. می توانم از شما بپرسم ملت بلوچ سی سال زیر چکمه های برادر بزرگتان خامنه ای پلید له شدند آنوقت شما کدام گوری بودین آیا کاری بغیر عیاشی داشتین ؟ حالا که ملت بلوچ آگاه شده و خود برای مسایل خود می خواهد تصمیم بگیرد غیرت شما به جوش آمده است وقتی که ملت بلوچ بصورت فله ای اعدام می شد شما کدام گوری بودید شما که عرعرتان اینترنت را پرکرده که در شهر من انفجار شده . وقتی که در شهر تو کنارک یک فرزند خامنه ای به یک دختر نه ساله بلوچ تجاوز کرد شما کدام گوری بودین آیا می توانی مصاحبه ویا اطلاعیه ای که زابلی ها را محکوم بکند داری ؟ اگر داری برای من بفرستم تا ما بدانیم که واقعا شما از بلوچهای شهر خودت دفاع کردی ! اگر در همان زمان تجاوز مخالفتی داری آنرا پخش کن و زمانی که درجه دار کشتگر به یک دختر 12 ساله به نام رویا سارانی حمله کرد و آرزوهایش را به قبرستان فرستاد شما و غیرت شما کدام گوری بود ؟ یا آن موقع غیرت نداشتید که کسی را محکوم بکنید ! اگر اطلاعیه ای مبنی بر محکوم کردن دولت در به شهادت رساندن رویا سارانی 12 ساله داری پخشش کن . وقتی که سپاه پاسدان سه دختر بلوچ را در ایرانشهر به سد بمپور برده و به آنها تجاوز کردند کدام گوری بودید ؟ آیا در آن زمان غیرت بلوچی شما گل نکرده بود واقعا من برای شما متاسفم این ایمیل را برایت فرستام تا بیدارت کنم کمی غیرت کنید شما اپوزوسیون تا کی می خواهید به ملت بلوچ خاین بمانید از این خیانت ها به جایی نمی رسید مثل یک بلوچ به میدان بیایید نه مثل روباه اگر دارید آن جربزه ای را که بلوچ ها دارند باز هم برای تو و هم کیشان تو بسیار متاسفم و اگر شما فکر می کنید که بزودی حکومت ایران از هم می پاشد و از الآن برنامه ریزی می کنید که جندالله را کنار بزنید تا جای پایی داشته باشید مطمئن باشید با این رویه هیچ جایی در بین مردم غیور بلوچ ندارید ملت بلوچ غیرتمند می خواهد . جندالله الآن در رگ وریشه مردم بلوچ جا دارد مخالفت های شما مانند همان کسی است که به طرف خورشید یا ماه تف می اندازد وحتما تف به صورت خودش بر می گردد
بلوچ غیرتمند

خبرگزاري دزك

۱ نظر:

ناشناس گفت...

درود فراوان بہ تو ای غیور بلوچ،عبدل دوشوکی خودش را ھنوز نشناختہ است کہ آیا او بلوچ است یا ایرانی؟آقای دوشوکی ، مخالفت میکند،تا مطرح شود،