۱۳۸۹ آذر ۱۲, جمعه

عامل ترورهای اخیر شناسایی شد

۱ نظر:

تك تيرانداز بلوج گفت...

"بابا تو ديكه كى هستى"
حيف اين جادر نيست كه دادين احمدى نجس سرش كنه؟
اين جادر نماد عفته ولى اين احمدى نجس(لعنة الله) خيلى بى حياست جرا دادين سرش كنه!!!؟؟؟
اين احمدى نجس كه لعنت خدا و رسول بر او باد هم جنس بازه كه به قول دكتر ملازاده جند وقتى در فيضيه به فيض كامل رسيده.

تك تيرانداز بلوج از مكران غربى(جاسك)