۱۳۸۹ دی ۹, پنجشنبه

ساچمه های داغ در انتظار بسیجیان و سپاهیان رژیم آخوندی

اینجا کوهستانهای بلوچستان است ، ریگزارهای گرم ، مبارزین در حال ساختن بمب اتمی هستند ، آن بمب اتم نه رژیم آخوندی دارد نه امریکا یا هیچ سوپر پاوری ، مبارزین می سازند آن بمب را برای آن مزدورانی که روزانه جوانان مردم بلوچستان و سرزمین ایران را اعدام میکنند ، برای آن نوکران خامنه ای که ادعای خدایی میکنند ، برای آن غارتگران که میخوانند ، اموال مردم بلوچستان را به تارج ببرند ، آن بی ناموسان که در فکر ناموس مردم نیستند.
به هر حال ساچمه های داغ در انتظار بسیجیان و سپاهیان است ، در انتظارمزدوران خامنه ای جلاد است، در انتظار زابلی های تندور و افراطی ، در انتظار آخوندهای پست فطرت و قاتل و هیچ ابرقدرتی جرات ندارد مانع این عملیاتهای استشهادی شود.

هیچ نظری موجود نیست: