۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

عمليات چابهار خامنه اي جنايتكار و خبيث و مزدوران ملعونش را لرزاند


شيطان بزرگ خامنه اي جنايتكار و خبيث و مزدوران ملعونش كه در نشه قدرت و عياشي هستند و بلوچستان و ديگر مناطق سني نشين را روزانه تاراج مي كنند با عمليات چابهار لرزيدند و ترس و وحشت خامنه اي خبيث و مزدورانش را در سراسر ايران فرا گرفته است.
خامنه اي شيره اي خبيث و مزدورانش را براي چابهار خيلي سرمايه گذاري كرده بودند و با تشويق و وعده امكانات رفاهي و بخشودگي از ماليات و ... جمعيت قابل توجهي از شيعيان غير بومي را در اين شهر اسكان داده بودند چنانچه طاغوت شيطان صفت خامنه اي خبيث در ملاقات با يكي از مزدوران زابلي اش گفته بود كه چابهار ديگر از آن ما شده است و كمي صبر كنيد تا ببينيد كه بلوچها در اين شهر يك اقليت نا چيز شده اند.

اما اين خواب را مگر طاغوت شيطان صف و خامنه اي دجال به گور ببرند
آري الان متوجه شدند كه غلط پنداشته بودند و با عمليات چابهار سيل فرار شيعيان غير بومي از چابهار آغاز شده است و با اين عمليات افتخار آفرين اشغالگران غير بومي دچار چنان ترس و وحشتي شده اند كه حتي براي يك روز هم نمي خواهند در چابهار بمانند و رژيم با وعده هاي امنيتي و غيره مي خواهد از ترس و وحشت اشغالگران و غير بوميان بكاهد و به همين خاطر طاغوت شيطان صفت خامنه اي دجال هئيتي را به چابهار اعزام نمود تا با سخنان فريبنده اش مانع فرار غير بوميان شوند اما گزارشها از چابهار حكايت از فرار شيعيان غير بومي دارد.

و عمليات چابهار آمال و آرزوهائي را كه طي 30 سال دجال عصر و مزدورانش در سر مي پروراندند به خاك و خون كشيد و الان خامنه اي شيطان صفت نمي داند چه كار كند و چه خاكي بر سر خود بريزد لذا با با بيانيه و اعزام گروه و ... مي خوهد كار به جائي ببرد كه ان شاء الله ناكام خواهد شد و مجاهدان سر بكف اسلام و عاشقان شهادت در راه عزت و تعالي خوابهاي خامنه اي دجال را تار و مار خواهند كرد.

احمد از زاهدان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دكتر عبدالستار دوشوكي بشنود:::: جناب دكتر دوشوكي شما با ديكر روشنفكران بلوج واهلسنت موافق هستيد كه نظام جمهوري اسلامي عليه اهل سنت وبلوج ها ظلم عريان ميكند جنانجه اين جمله را من بارها از شما شنيدم كه در مصاحبه هاي مختلف بيان كرديد كه دولت جمهوري اسلامي نسبت به اهل سنت وبلوج ها ظلم عريان ميكندبنابراين شما با ديكر بلوج ها واهل سنت موافق هستيد كه ظلم عريان وجود دارد.اما با عكس العمل مظلومين درمقابل اين ظلم عريان موافق نيستيد وكساني را كه درحال مبارزه هستند براي رهائي از ظلم وجور آنها را كروهاي جهادي وابسته به كشورهاي مثل عربستان سعودي قلمداد ميكنيد .آقاي دكتر دوشوكي ما هم نميبذيريم خوني بناحق بر زمين بريزد وكسي ظلما وجورا كشته شود ما هم صلح وآرامش را دوست داريم ,بدون شك حسان ها وسيف الله ها جون دارنند وجون شيرين لذيذ است آنها هم عاشق زندكي بودند ودوست اشتند از زندكي لذت ببرنند ,اما كدام لذت؟؟؟ى آيا در دنيا كسي هست كه از زندكي تحت ظلم عريان وتجاوز وتحفير وفقر مهندسي شده وتحميلي از طرف دولت لذت ببرد ؟؟ بدون شك نه .آقاي دكتر قطعا شما با خبر هستيد بر من وحسان ها وسيف الله ها جه كذشته و ميكذرد ميدانم شا خواهيد كفت بله اما راه دفاع با اين ظلم عريان اين نيست .از شما مي برسم من دوست دارم صرفنظر ازاهل سنت بودن وبلوج بودنم از حقوق متساوي با ديكر ايرانيان برخوردار باشم آيا امكان اين هست ؟؟آقاي دكتر من بصراحت مي كويم اكر شما وخانم هيلاري كلينتون وديكر سران اروبائي وغربي بجاي من ميبوديد عكس العمل شما از اين همه ظلم عريان وستم مضاعف بدرجه از من وسيف الله وحسان بيشتر خواهد بود .بس جرا كشورهاي متفقين به اتفاق بجان هيتلر افتادند و2 جنك جهاني راه انداختند وميلونها انسان كشته شدند ؟؟من ظلم وستم مضاعف عوامل ولايت فقيه را عليه اهل سنت وبلوج ها كمتر از سياستهاي ظالمانه ونزاد برستانه هيتلر نمي دانم .آقاي دكتر بنظر شما ظلمهاي ولايت فقيه عليه اهل سنت و بلوج وكرد وعرب سبز وسفيد وغيره آيا از ستم هاي دولت اسرائيل در مقايسه با ملت فلسطين كمتر ميباشد ؟؟ آقاي دكتر آيا شما راهي ديكر سراغ داريد كه ستم وظلم عريان ولايت فقيه را بتونيم از خودمون دور سازيم وبه حقوق شهروندي برسيم ؟؟ آقاي دكتر آيا يعقوب مهرنهاد فعال مدني در زاهدان دستي عليه كسي بلند كرده بود ؟؟ آيا كسي را زده بود ؟ به كدامين كناه توسط دولت بعد از تحمل وحشتناكترين شكنجه ها دار زده شد ؟؟ جرا بعقب بر كرديم خود شما اكر در ايران ميبوديد, آيا ولايت فقيه شما را بجرم محارب ومفسد في الارض دار نزده بود ؟؟!! آقاي دكتر دوشوكي بس با اين سفاكان خون آشام جه بايد كرد ؟؟! آيا شما كاري كرديد كه مستحق دار زدن باشيد ؟؟!!آقاي دكتر دفاع مشروع نفس يك ملت را كه در تمام اديان وقوانين مدون بشري تصريح شده است شما جكونه تعريف ميكنيد ؟؟ آقاي دكتر من ميدانم شما ميدانيد همه ميدانند كه بلوج ها واهل سنت كاري نكرده اند كه ايتقدر مورد غضب وستم عريان ومضاعف ولايت فقيه باشند نظام ولايت فقيه نه تنها بلوج ها واهل سنت را از حقوق مسلم خويش محروم كرداننده بلكه مزيد بر اين آنها را مورد ظلم عريان وستم مضاعف قرار داده است وفقر وبي كاري را مهندسي شده بر اهل سنت وبلوج ها تحميل كرده است وتمام فرصتهاي شغلي را در استان بلوجستان با كمال وقاحت به كروهي خاص داده است و توهين وتحقير مذهبي را به سبب دارا بودن بلوج ها مذهب اهل سنت وجماعت بر ما افزوده است ومساجد اهل سنت را در روز روشن تخريب ميكنند وعلماي ديني را زندان واعدام ويا ترور ميكنند . بنابراين ولايت فقيه بدش نميآيد كه جنك در مساجد وكوجه وبازار كشانده شود وتعره هاي جهنمي براي خون آشامي هل من مزيد را سر دهد وبراي خودش بهره برداري تبليغاتي كند . اما خون رويا ساراني دختر 6 ساله بلوج رنك وبوئي ندارد كه كسي برايش بكريد وببرسد جرا آن را جلوي مدرسه به خاك وخون كشيدند ؟؟دكتر شما ميدانيد كه ظلم عريان وستم مضاعف وكشتار بي رحمانه از طرف ولايت فقيه در بلوجستان آغاز شده است كه امروز به كوجه وبازار هم كشانده شده است از قديم كفتن وفتي باد بكاري طوفان درو ميكني ..به اميد روزي كه هيج كس به ديكري ظلمي نكند تا جهاني بر از صلح و آرامش داشته باشيم وتمام ايرانيها زير برجم بزرك ايران در كمال صلح وصفا زندكي كنند وهمه بفكر عظمت ايران وايراني باشيم .. دكتر بنظر من تمام مصائب ومشكلات ايران ومنطقه زير سايه نظام ولايت فقيه است آيا شما با من موافق هستيد ؟؟ با تشكر افلاطون آهوراني