۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

متجاوزان اشغالگر بايد سرزمين بلوچستان را ترك كنند


عمليات استشهادي چابهار هشداري بود براي تمامي غير بوميان (شيعه) كه بايد بلوچستان را ترك كنند ورنه كشته خواهند شد و خود مسئول كشتار خود هستند اگرچه اين هشدار به مذاق ب برخي شيعه زدگان غرب نشين اين خوشايند نباشدو آن را افراطي گري و بنيادگرائي و هرچه دلشان مي خواهد نام نهند و مي توانند بگويند فرزندان اسامه و القاعده و طالبان و هرچيز ديگري كه طبق ميل دلشان باشد.

سخن يكي است و تمام شيعيان بايد بلوچستان را تخليه كنند وبروند و بس افرادي كه مي خواهند با شيعيان زندگي كنند از سوئد و لندن به قم و نجف تشريف ببرند كه جاي شيعيان بلوچستان نيست كه در حق بلوچستان شعيان غير بومي چنان جنايت و ظلم كرده اند كه ديگر قابل تحمل نيستند و عمليات چابهار هشداري براي آنها بود.

جنبش جندالله هم يك گام از اين موضع عقب نشيني نخواهد كرد و اين خواسته اكثريت ملت بلوچ است كه خواهان خروج تمامي بيگانگان از سرزمين خود هستند زيرا خود مي خواهند بر خود حكومت كنند.

و محكوم كردن غرب و شرق و چند وب نگار و چند حزب 2 نفره هيچ تاثيري بر موضع گيري جنبش مقاومت نداشته و نخواهد داشت و وقتي جنبش پرواي ابرقدرتي مانند امريكا را ندارد پرواي چند وب نگار دور افتاده را كه هيچ آشنائي با بلوچستان ندارند را هم ندارد و نخواهد داشت.
من رك و بي پرده مي گويم كه غيربومي هاي شيعه ساكن بلوچستان كه مدتي مهمان اين مردم بوده اند و الان صاحب خانه شده اند و همه چيز مردم را غصب كرده اند بايد بلوچستان را ترك كنند و بروند ورنه كشته خواهند شد و به هيچ كس رحم نخواهد شد و اين هشداري است كه بارها داده ايم و الان باز هم مي دهيم.
اگر همه جهان هم محكوم كند فرقي به حال جندالله نمي كند و جندالله خواهان خروج بيگانگان است و بس و باكي از محكوميتها ندارد و از اين محكوميت ها هزاران بار شنيده است.
و اين موضع جندالله را هر چه مي خواهند نام نهند از افراطي گري و بنيادگرائي و خشونتگرائي و ديوانگي و طالبانيسم و وووو ما از همه اين القاب استقبال مي كنيم و براه خود ادامه مي دهيم و به اندازه ذره اي هم عقب نشيني نخواهيم كرد و اين القاب ما را بر موضع واضح و شفاف مصمم تر مي كند.

يك كلام و ختم كلام
خروج بيگانگان شيعه از بلوچستان
آري خروج تمامي بيگانگان
بلي : خروج همه متجاوزان
و بس
دلاور بلوچ

۱ نظر:

ناشناس گفت...

یک کلام وختم کلام
بایدهمه غیربومیان بلوچستان را ترک کنند.
محسن بلوچ