۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

رسوائي رسانه هاي دروغپرداز رژيم


چوپانان دروغگو همچنان به دروغ پردازي ادامه مي دهند و روز به روز رسواتر مي شوند و پرده الهي از آنها فاصله مي گيرد و اين بار رسمي ترين خبرگزاري رژيم با درج خبر دستگيري عبدالرئوف ريگي و سپس با تغيير آن به دستگيري رهبر مقاومت محمد ظاهر بلوچ بر درغ پردازي خود بيش از پيش مهر تثبيت نهاد و جهان و مردم ايران و پاكستان در حيرت از اين دروغ شاخدار رسمي ترين رسانه رژيم هستند و بيچاره پاكستاني ها كه انگشت به دندان شده اند كه چگونه حاج محمد ظاهر بلوچ كه اصلا در پاكستان نيست توسط پاكستاني ها دستگير شده است كه خود پاكستاني ها هم از اين شاهكار بزرگ بي خبرند و فقط ايرنا و رجا نيوز اخبار مستند در دست دارند و غالبا دستگاه اطلاعاتي پاكستان چنان ضعيف شده است كه ايرنا و رجا نيوز به داخل آن نفوذ كرده اند و اخبار دست يك را بدست آورده اند كه هنوز خود ماموران اطلاعاتي پاكستان از آن بي خبرند.
ايرنا با نشر اين خبر دروغ در حقيقت گير كرده است كه چه كار كند و تكذيب ايلنا و فارس هم موجب شرمساري ايرنا در برابر رقيبانش شده است و الان زمين و آسمان را به هم مي بافد كه هر طور شده يكي را دستگير كند و به دستگاه اطلاعاتي پاكستان تحويل دهد تا آبروش حداقل در بين ديگر دروغپردازان نرود كه چرا دروغبافي را به خوبي بلد نيست.
به همين دليل ديشب ايرنا اين خبر دروغ را با خبر دستگيري يكي از اعضاي خانواده بگتي وصل نمود تا اگر نتونست كسي را تحويل اطلاعات پاكستان دهد بگويد اشتباها شاهزين بگتي را با محمد ظاهر بلوچ عوضي گرفته است و يك اشتباه بوده است تا بيشتر از اين رسوا نشود.
ولي واقعا كه دروغ هم در برابر اين دروغگويان شرمنده است .
به كوري چشم دشمنان و زابليها هم حاج محمد ظاهر بلوچ و هم عبدالرئوف ريگي آزادند و هيچ آسيبي به آنها نرسيده است و اين فضل و كرم و احسان الله تبارك و تعالي است.
زابليها بهتر است با اين دروغ بميرند و بميرند و بميرند و بميرند و بميرند و بميرند و بميرند و چشمشان كور باد و كور باد و هرگز به آمال شيطاني خود نرسند.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما برادران عزیز
شما رو به خدا مواظب خودتون باشید ما دیگه نمی تونیم خبر دستگیری یکی از رهبران جنبش رو تحمل کنیم ...
دیگه نمی تونیم از اخبار یا شبکهای این جنایت کاران خبر دیستگیری شمارو بشنویم

به خدا قسم صبح بود که اخبار خبر دستیگری شهید رهبر عبدالمالک رو داد
به خدا قسم نمی دونید همه خانواده چه حالی شدند وقتی این خبر رو شنیدیم از اخبار .....
بلوچستان ... خدا شما رو برای ما حفظ کند