۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

آمار هلاك شدگان عمليات افتخار آفرين چابهار


به گزارش آ‍ژانس خبري تفتان منابع محلي از چابهار از هلاكت بيش از 80 تن از مزدوران رژيم در عمليات استشهادي امروز خبر مي دهند و تعدا مجروحان را بيش از 150 تن مي گويند.

اين در حالي است كه رژيم ولايت جهل و جور مي خواهد آمار هلاك شدگان را كم جلوه دهد و آخرين گزارشهاي حكومتي از هلاكت بيش از 40 تن و مجروحيت 80 تن حكايت دارند.

هیچ نظری موجود نیست: