۱۳۸۹ آذر ۱۴, یکشنبه

شهید حاجی نبی شه بخش

بوده اند و هستند کسانی که به خاطر حقیقت ، شمشیر از نیام کشیده اند
و کاسه صبرشان لبریز شده و با دیدی وسیع به وقایع اطراف خویش
می نگرند و از هر حادثه نتیجه می گیرند و از هر میدان سعی می کنند
با نگاهی رو به فردا و آینده برگردند .
آری حوادثی بس عظیم ،حوادثی که تحملش برای یک مسلمان حقیقی بس سنگین است
و برای او مرگ بهتر از دیدن و شنیدن اینچنین مصیبتهایی است که نظاره گر آنهاباشد .
آری امید ،عزت و راه سعادت یک مسلمان قران است .
اماافسوس همان قرانی که کلام خالق هستی و شافی قیامت و سعات دو
دنیای مسلمان در آن است به درون چاه های فاضلاب انداخته می شود
اما فرزند اسلام حتی نمی خواهد اشکی در این باره بریزد .
آری قران کلام خدا معجزه خاتم انبیاء.
آری تو نظاره گر بودی که حقیقت عزت و
ایمان تو برادرم و خواهرم در جلوِیِِ دیدگانت در زیر چکمه مجوسیان و
ملعونان زمانه به درون چاه های فاضلاب سرازیر شد .
با کدام بهانهمی خواهیم فردا در برابر شکوۀ قران در دادگاه عدل الهی حاضرشویم .
آری تو مسلمانی فقط به این خاطر که وارث قرانی .
با چه کلامی می توانیم همدیگر را متوجه گردانیم که
به خدا قسم چاره ای دیگر جز جهاد نمانده و نیست
دوستدارشهدای جندالله

۱ نظر:

ناشناس گفت...

و که چنان درجه ای بر منزلت و وجود ما آدمیان نهاد که خلیفه خویش در زمین گردانیدو هر گونه حقارت و ذلت را بر این ناسپاسان خاکی ناپسند دانست ، بندگی او فخر و موهبتی است که که تقدیم بشر گردیده است.
آن ذات عظیم چرا؟!
آیا در این بندگی بر عظمت او افزوده و یا از ملک او کم می گردد و یا هر چه فرمان داده برای ارتقا خود ماست!؟
نزد او سرفرازی و سربلندی ،بزرگترین عبادت است و ذلت ما عظیمترین معصیت.
تاج بندگی او بر سر نهادن و تن ندادن به بندگی غیر او در سایه عزتش و در پناه بردن به عظمت لایتناهی اوست که بطلانی بر ابهت پوشالی طاغوت کشیده و حقارت عینی و حقیقی طاغوت در انظار ما پدیدار و در قلوب ما لمس می شود.
در این بندگیست که .....!
پایان...
نکته:

این نوشته روی کاغذ پاره بصورت بسیار ناخوانا توسط ناشناسی نوشته شده بود و با این که شاید ناگفته های بسیاری بقلم نیامده ولی همین دو - سه سطر نکات قابل تاملی را در خود داشت که من را بر آن داشت که بدون اجازه و شناخت از نویسنده ناشناسش تقدیم آزادگان و آزاداندیشانی کنم که در برابر هیچ طاغوت و بتی سر ذلت فرو نیاورده و نمی آورند .