۱۳۸۹ آذر ۱۰, چهارشنبه

در یک حالت بسیار نادر، "حاجی شریف" شهروند صومالی پس از گذشت 20 سال از دست دادن حس شنوایی و سخن گفتن بر اثر اصابت گلوله در آغاز جنگ های داخلی که کشور ص

در یک حالت بسیار نادر، "حاجی شریف" شهروند صومالی پس از گذشت 20 سال از دست دادن حس شنوایی و سخن گفتن بر اثر اصابت گلوله در آغاز جنگ های داخلی که کشور صومالی در دهه نود شاهد آن بود، بعد از طواف بر خانه خدا و نوشیدن آب زمزم قادر به شنیدن و صحبت کردن شد.
روزنامه "الوطن" چاپ عربستان سعودی قصه این شهروند صومالی را چنین نقل می کند: بیست سال قبل هنگامیکه شریف در مدیریت حسابداری ایفای وظیفه می نمود و شرایط کشور در نتیجه جنگ های داخلی متشنج گردیده بود مورد اصابت گلوله قرار گرفت و حس شنوایی و سخن گفتن را از دست داد و مجبور به ترک کشور گردید. وی با خانوادۀ خود روانه انگلستان شد. حاجی شریف طی اقامت در کشور انگلستان زیر علاج برخی از پزشکان متخصص قرار گرفت لیکن موفق به یافتن درمان مناسب نشدند.
وی با همسر و چهار فرزند خود در بریتانیا زندگی می کند و مقامات این کشور کارتی را در اختیار وی گذاشته اند که نشانده کر و لال "گنگ" بودن وی است.
ولی پس از آنکه امسال وارد سرزمین مقدس وحی برای ادای فریضه حج گردید مژده نیکی را با خود برد و آن اینکه حس شنوایی و صحبت کردن را دو باره بدست آورد.
این واقعه بی سابقه وقتی اتفاق می افتد که وقتی حاجی شریف سعی و طواف را تمام نمود بسوی وضوخانه های جنوبی حرم مکی رفت و پس از بیرون آمدن از وضوخانه صدای آذان را شنید و با عجله همراهان سفر خود را از این واقعۀ خوش آگاه نمود و همه با وی به هیئت حج رفتند تا خبر خوشی را به آنان دست داده و ایشان کاملا مبهوت ساخته است خبر دهند.
مدیر اداره حج "عبد الصمد محمد" که از عاجز بودن حس شنوایی و عدم نطق حاجی شریف با خبر بود افزود که حاجی شریف در طول سفرش از بریتانیا تا جده آنچه را میخواست توسط نوشتن به خدمت گذاران هواپیما میرساند.
وی افزود: ما باور نداشتیم که حاجی شریف دوباره حس شنوایی و سخن گفتن را بدست آورده و از وی چندین بار خواستیم تا صحبت کند سپس وی را به ارژانس بیمارستان اجیاد واقع در مکه مکرمه بردیم و پس از تشخیص پزشکان متخصص ثابت شد که حس شنوایی و سخن گفتن وی سالم است.
دکتر محمد غزالی مشاور پزشک گلو و بینی در بیمارستان ملک فیصل واقع در مکه مكرمه افزود: حس شنوایی و نطق می تواند در طی شش ماه بهبود یابد اما در مواردی نادر به قدرت خداوند این حس دو باره بهبود یافته که این نوع از حالات بسیار نادری است که بوقوع می پیوندد. همچنان دکتر محمد غزالی از چشم دید خود در مورد بیماری که جز با عینک قادر به دیدن نبود یاد آورد شد که بعد از آنکه از آب زمزم استفاده نمود بینایی چشمانش دو باره برگشت و از پوشیدن عینک بی نیاز شد.

هیچ نظری موجود نیست: