۱۳۸۹ آذر ۱۳, شنبه

هجوم مزدوران رژيم به منطقه (سرنايي)واقع در 15كيلومتري پيرسوران و دستگيري تعدادي از جوانان طايفه شه بخش

شاهين بلوچستان : هجوم مزدوران رژيم به منطقه (سرنايي)واقع در 15كيلومتري پيرسوران و دستگيري تعدادي از جوانان طايفه شه بخشمزدوران رژيم آخوندي ايران هر چند وقت يكبار به منازل مردم بيگناه سني يورش مي برند و به اذيت و ازار اهالي اين منطقه مي پردازندرژيم زد سني ايران دنبال كوچك ترين بهانه مي گردد تا مردم مظلوم منطقه را دستگير و به سياه چالها منتقل كند تو اين چند ماه اخير دها بلوچ بيگناه در اين منطقه دستگير و به زاهدان انتقال داده شده اند كه هم اكنون هيچ خبري از آنها نيست چندين جوان بي گناه بلوچ دستگير و بعد چند روز جنازه هايشان تعويل خانواده هايشان داده شدهطايفه شه بخش يکي از بزرگترين طوايف بلوچستان ميباشد.علاوه برفشارها و تبعيضات مشترکي که ازطرف رژيم جمهوري اسلامي به اين طايفه و بقيه طوايف بلوچي وارد ميشود آنها ازچند سال اخير دچار فشارهاي مضاعف و ويژه اي بوده اندآنها بيشتر درجنوب شرقي زاهدان درمناطق “شوره ,دومک , کورين, چشمه , گوربند , رودماهي و قلابيد وپیرسوران ، سرناي ” سکونت دارند.
يکي از حادترين مشکلاتي که افراد اين طايفه ازچند سال اخيرگريبانگير آن هستند مسئله “اسم فاميلي” آنها (شه بخش و يا اسماعيلزهي) ميباشد. صرفا بخاطر اينکه اسم خانوادگي آنها “شه بخش” است بطور آشکار روزمره در مراکزي مانند “اداره ثبت مالکيت ” ،” اداره ثبت احوال ” و حتي مراکز آموزشي و استخدامي مورد تبعيض قرار ميگيرندهنگام مسافرت (شهر به شهر) فقط بخاطر اسم خانوادگيشان در” پستهاي بازرسي” مورد اتهامات بيهوده , آزار و اذيت قرار ميگيرند- ميتوان گفت که زندگي روزانه آنها هميشه همراه با دلهره و نگرانی ميباشدتعداد زيادي به دلايل امنيتي , اقتصادي و تحصيلي فرزندانشان در دانشگاه و محيط کارناخواسته اقدام به عوض کردن نام خانوادگي خود شده اند

دوست دار مجاهدان از چاه احمد

هیچ نظری موجود نیست: