۱۳۸۹ آذر ۳۰, سه‌شنبه

اعدام 11 بلوچ در زاهدان جنایتی است در حق بشریت


با نگرانی وتألم بسیار، خبر اعدام 11 مبارز حق طلب بلوچ را امروز در رسانه های نظام خواندیم. اینگونه احکام جائرانه مؤکدا اولین احکام کشتارهای دسته جمعی نظام جمهوری اسلامی علیه فرزندان ملتهای تحت ستم مبارز نیست، زیرا که رژیم قبلا به قتلهایی دسته جمعی وسیعتر از این دست زده که هولناک ترین آنها در أحواز، کردستان، بلوچستان ودر 2006 در مناطق ترک آذربایجان جنوبی اتفاق افتاد همچنانکه در روزهای اول انقلاب در محمره، در نقده، در ترکمن صحرا، در ارومیه وتبریز رخ داد و در سال 1988م نیز انتقام خونین دسته جمعی نظام حاکم از هزاران زندانی در سراسر ایران پس از شکست در جنگ هشت ساله صورت گرفت.

مرکز دفاع از حقوق بشر در احواز ضمن ابراز نگرانی از این سکوت جهانی علیه این احکام جائرانه إعدام، تأسف خود را اعلام نموده، از تمامی سازمانهای حقوق بشر جهان برای جلوگیری از این کشتارهای دسته جمعی، در خواست حرکتی همآهنگ وموثر باکمک سازمانهای بین المللی سیاسی مثل سازمان ملل متحد می نماید.

از کلیه سازمانهای حقوق بشری ملل تحت ستم درخواست می نماید تا ضمن حرکتی وسیع و همآهنگ با سازمانهای جهانی سیاسی حقوق بشری، سازمانهای باصطلاح حقوق بشری فارسها را نیز رسوا سازند که با تمام هیاهوهای خود در خصوص بعضی از زندانیان اصلاح طلب و فارس نژاد، از کنار جنایات رژیم علیه فرزندان مبارز ملتهای تحت ستم با سکوت مفتضحانه ای عبور کرده، واز دیدگاه ما ودیدگاه حقوقی بین المللی این خود توطئه ای نژاد پرستانه متفق علیها وغیر اعلام شده توسط تمامی جناحهای(حاکمیت وبیرون حاکمیت) فارسیزه شده، را نشان می دهد.

مرکز دفاع از حقوق بشر در احواز ضمن محکوم کردن این کشتارهای غیر انسانی ( اعدام 11 بلوچ مبارز به بهانه بمب گذاری ) اعلام می دارد که طبق گزارشات رسیده از همکاران حقوق بشر بلوچ، مبنی بر اینکه شهدای اعلام شده بیشترشان زندانیان سیاسی ماهها وسالهای گذشته هستند وحتی بعضی از بازداشت شدگان اخیر همه از مناطقی دور از چابهار بازداشت شده وعملیات چابهار طبق ادعای نظام از خارج از مرز ایران ترتیب یافته ونظام رسما پاکستان را به آن متهم کرده است، واین ثابت می نماید که جوخه های اعدام نظام برای انتقام از ملتهای تحت ستم که اخیرا مبارزه حق طلبانه، انسانی، سیاسی ومسالمت آمیز خود را تشدید کرده اند وبعضی سازمانهایشان نیز برای دفاع از خود دست به اسلحه برده اند اقدام به این جنایتها می نماید.

مرکز دفاع از حقوق بشر در احواز

هیچ نظری موجود نیست: