۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

سخنان مولانا بيانگر آن است که تاريخ پرفاجعه صفويان در حال تکرار شدن است. کشتاری بر عليه مردم بلوچ و اهل تسنن در راه است که طراح اصلی آن خامنه ای است

تاريخ تکرار می شود! جنايات سلسله صفوی بر عليه اهل سنت بخشی تاريک از تاريخ منطقه را بخود داده است. تاريخی که با کمال تاسف در حال تکرار است. سخنان اخير مولانا حاج عبدالحميد اسماعيل زهی در دزآپ و ابراز نگرانی آشکار از ادامه و تشديد فاجعه ای صفوی وار بر عليه اهل تسنن، حاد ترين و متمدن ترين عکس العمل در مقابل ولايت سفيه و دار و دسته اش بود. سخنان مولانا بيانگر آن است که تاريخ پرفاجعه صفويان در حال تکرار شدن است. کشتاری بر عليه مردم بلوچ و اهل تسنن در راه است که طراح اصلی آن خامنه ای خونخوار، احمدی نژاد کوته بين و سرکردگان جنايتکار سپاه مافيايی هستند. کشتاری که باندهای تبه کار زابلی به سردستگی شهرياری ددمنش و نورا ی کفتارصفت، هزاه های شيعه افغانی، فالانژهای جيره خوار لبنانی و مزدوران بسيج، انصار حزب الشيطان و نظاميان رژيم در سپاه و ارتش مجريان آن خواهند بـود. حکام تبه کار و ضد بشر تهران تمام شرايط لازم را برای تکرار تاريخ سياه صفويان فراهم کرده اند. زابليهايی که خون هزاران بلوچ بيگناه را به گردن دارند هارتر از قبل شده و فشار را بر بلوچ و بلوچستان به اوج خود رسانده اند. مردم بلوچ، کرد و ترکمن چاره ای جز دفاع از موجوديت ملی و دفاع از مذهب خويش ندارند. ما بايد واقف باشيم کسانی که به پدر ايدئولژيکی خود مرحوم منتظری خيانت کردند به هيچ وجه به مولوی عبدالحميد و کاک حسن امينی ذره ای احترام قائل نيستند.
بلـــوچ

۲ نظر:

بلــوچ گفت...

افتخارات بين المللی ايرانيان زبانزد عام و خاص !


بخش فارسی تلويزيون بی بی سی در گزارشی که در روز يکشنبه ۲۸ نوامبر پخش شد شماری از« افتخارات» جديد ايرانيان را در سطح بين المللی با کمال پررويی بيان کرد .
بنابه گزارش تلويزيون بی بی سی دهها مسافر ايرانی که از تهران به ژاپن، فيليپين، مالزی، سنگاپور، اندونزی و نپال با "ايران اير" پرواز می کنند رکورد قاچاق مواد مخدر بخصوص شيشه را در کشورهای شرق آسيا از آن خود کرده اند و از اين طريق چنان "افتخاری" نصيب ايران و ايرانی کرده اند که پليس فرودگاه در کشورهای فوق تدارکات خاصی را برای استقبال و پذيرايی از مسافران سخت کوش ايرانی فراهم کرده اند.
اگرچه دهها قاچاقچی مواد مخدر و سوداگران مرگ در کشورهای آسيای جنوب شرق و حتی در اروپا زندانی هستند اما سپاه پاسداران هرگز اجازه نخواهد داد تا تنها افتخار ايرانيان در خارج يعنی رکورد قاچاق و پخش مواد مخدر به دست غيرايرانيها بيفتد!
کشتی مملو از هروئين و ترياک که در نيجريه لنگر انداخته و پخش ترياک و هروئين در کشورهای اروپايی گواهی بر مبارزات و تلاش شبانه روزی سپاه قدس پاسداران جهت تصاحب رکوردهای بالاتر و افتخار آفرينی های بيشتر برای کشور فلج شده ايران است.


بلــوچ

ناشناس گفت...

سلام واجھین برات و بانکین گھاران! تا وھدے کے ما بلوچ وتارا ایرانے لٹکے سرا لونجان بدارین مئے ھال چہ ایشا شرتر نبیت، اگان مئے ملک چہ گجر و پنچ آپی آن گیشینگ ببیت گوڈا انشااللہ مئی کسمت ھم بدلیت،امیت کے بلوچ سرمچار ھور گون ، عالم و ملا ومولوی و پھکین بلوچ مللت ء دست یک بکننت ،مئی ملک آزات بیت مئی دراھین بزّگی و نگیگی گار بنت،زرورت نبیت کے مئی پاسپوٹء کسے بداریت و مارا جاگھے روگے مہھلنت؛