۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

پیام تبریک مولوی عـبـدالـرئـوف ریگی سـخـنـگـوی جـنـبـش مقاومت جندالله به مناسبت عید سعید قربان

بسم رب الشهداء و المجاهدين
عيد سعيد قربان ، عيد ايثار و فداكاري ، عيد قرباني و از خودگذشتگي ، عيد عشق به الله و فرامنيش را به همه مسلمانان و مومنان و محضر يكايك مجاهدان و سرمچاران و خصوصا خدمت رهبر عزيز و سرور گرامي حاجي محمد ظاهر بلوچ و خانواده معظم شهداي راه عزت و آزادي تبريك مي گويم و در اين روز سعيد و مبارك براي همه امت اسلام عزت و سربلندي آرزو مي كنم.
اين روز همانگونه كه موجب سرور و شادماني است با خود نويد عزت و آزادي و پيروزي و موفقيت براي كساني مي دهد كه در ره هدف از خود بگذرند و جان و مال خود را قربان كنند زيرا اين روز عظيم يادآور قرباني عظيم ابراهيم عليه السلام است كه در راه الله فرزند خود را هم به قربانگاه فرستاد و اين قرباني عظيم ابراهيم عليه السلام او را به جايگاهي رفيع در دنيا و آخرت رساند و به بركت آن قرباني امروز مليونها انسان در مكه مشرفه گرد مي آيند و مراسم ابراهيمي را به جاي مي آورند.
اين نشان مي دهد كه قرباني ها ، فداكاري ها و از خود گذشتگي ها به هدر نمي روند بلكه همين قرباني ها و فداكاري ها هستند كه عزت و عظمت ، پيروزي و موفقيت را به ارمغان مي آورند.
و امروز ملت مسلمان بلوچ مفتخر است كه صدها فرزند خود را در راه عقيده و ايمان و عزت و آزادي به قربانگاه فرستاده است و ان شاء الله آن روز خيلي نزديك است كه اين ملت مظلوم عزت و آزادي خود را در جشن گيرد.
آري امير عبدالمالك رحمه الله روحيه فداكاري و قرباني را در اين ملت آفريد و امروز شاگردان مكتب عبدالمالك اين درخت را با رهبري امير عزيز حاجي محمد ظاهر بلوچ آبياري مي كنند و به زودي اين درخت تنومند بلوچستان را در زير سايه خود قرار خواهد داد و به روزهاي سوزان بردگي و ذلت ملت مسلمان بلوچ پايان خواهد داد.
به اميد آن روز
خادم مجاهدان عبدالرئوف ريگي
abdulrauf.rigi@gmail.com

۱ نظر:

بلوچ گفت...

کشتار مادران باردار در بلوچستان جنایت برعلیہ بشریت است۔

خبرکشتار ( “ مرگ و میر “ 12 درصدی! ) مادران بلوچ در روزنامہ خراسان پخش شد تا نسل کشی و قتل عام مردم بلوچ عادی جلوہ دادہ شود۔
اعدام جوانان بلوچ بطور آشکار و نہان ، کشتار مادران باردار و نوزادان بلوچ، دستگیری گستردہ جوانان و اعمال شکنجہ ھای وحشیانہ در زندانہای مخوف اشغالگران نشانہ ھایی آشکار از قتل عام گستردہ و سیستماتیک در بلوچستان ھستند۔
سیاستھای ضدبشری رژیم در بلوچستان طی سہ دھہ گذشتہ و حاکم نمودن باندھای تبہ کار زابلی بر زندگی مردم بلوچ و وطن ما( بلوچستان) شرایط زندگی رابر میلونہا بلوچ غیرقابل تحمل کردہ است۔

تنہا راھی کہ پیش روی ماست مبارزہ بر علیہ بیدادگریہای
موجود و بپاخاستن برعلیہ نظام حاکم است۔
برای نجات مادران و خواھران بیگناہ، بخاطر زندہ ماندن نوزادان بلوچ و برای رھایی مردم و آزادی سرزمین ما باید
بہ صفوف سرمچاران پیوست۔ با مبارزات سازمان یافتہ و آگاھانہ بہ پیش تازیم۔ پیروزی از آن میلیونہا انسان دربند است۔

بلوچ