۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

عکسی مبتکرانه از احمدی نژاد با سبیل هیتلری:به مناسبت سربرآوردن "فلسفه نژادپرستانه" آلمان نازی در ایران

هیچ نظری موجود نیست: